For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Darshan Vigneswaran

BSc Politicologie

‘Ik heb het voorrecht op de UvA omringd te zijn door intelligente studenten met lef, die graag willen leren hoe je onderzoek doet.’

Darshan Vigneswaran is adjunct-directeur van het Institute for Migration and Ethnic Studies en universitair docent bij de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

Darshan Vigneswaran
Darshan Vigneswaran, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik doceer de Engelstalige versie van het openingsvak Inleiding Politicologie en verschillende vakken over internationale betrekkingen. De leer van de internationale betrekkingen wordt gekenmerkt door verhitte debatten tussen rivaliserende theorieën. Ik wil studenten aanmoedigen deze rivaliteit te gebruiken als creatieve impuls voor hun discussies over de situatie in de wereld.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Ik zie politicologie als een opleiding die je leert omgaan met onzekerheid. Het spreken over politiek wordt vaak overheerst door sterke ideeën en overtuigingen. Tijdens de eerste colleges zitten studenten nog vol met overgeleverde ideeën. Het is mijn taak om ze te helpen hun ideeën in twijfel te trekken, te bepalen wat we nog niet weten en vervolgens een beroep te doen op de verbeelding om dichter bij de waarheid te komen.

Het is nu algemeen aanvaard dat de taak van een docent niet uit informatieoverdracht bestaat: daar hebben we Google voor. Informatietechnologie biedt ons een groot aantal hulpmiddelen om de leerprocessen van studenten in real time te begeleiden, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van hun kritisch vermogen en niet zozeer op de beoordeling van wat zij hebben onthouden.’

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘Wanneer ik de kans krijg, met name in kleinere groepen, geef ik studenten les over mijn voornaamste interessegebied: territoriale politiek en migratiepolitiek. In dit opzicht heb ik het voorrecht op de UvA omringd te zijn door intelligente studenten met lef, die graag willen leren hoe je onderzoek doet. De inzichten die studenten tijdens hun veldwerk opdoen, helpen mij vorm te geven aan mijn publicaties. Mijn studenten inspireren me om nieuwe wegen in te slaan.’