For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Docenten Politicologie

Results: 1 - 13 of 13
Results: 1 - 13 of 13
 • Sarah de Lange

  ‘Het is prachtig om te zien hoe onze studenten zich bij hun afstuderen hebben ontwikkeld tot scherpzinnige en kritische analisten.’

 • Sander Kruse

  ‘De geschiedenis is springlevend: zij vormt de grondslag voor politieke afwegingen en wordt gebruikt en misbruikt om actuele politieke agenda’s te promoten.’

 • Rosa Sanchez Salgado

  ‘Door studenten keuzes te bieden bij hun examen, worden zij zich bewust van wat zij eigenlijk leren en krijgen zij invloed op hun eigen leerproces.’

 • Robin Pistorius

  ‘De motivatie van studenten wordt uiteindelijk bepaald door de overtuiging dat zij zich bezighouden met kwesties die maatschappelijk relevant zijn.’

 • Otto Holman

  ‘Een van de belangrijkste boodschappen die ik studenten hoop mee te geven, is dat het Nederlandse politieke systeem geen oase van stabiliteit is in een verder woelige wereld.’

 • Michael Onyebuchi Eze

  ‘Mijn uiteindelijke doel is om studenten te helpen complete mensen te worden die in staat zijn te handelen als vrije, besluitvaardige en bekwame individuen.’

 • Marcel Hanegraaff

  ‘Aan het eind van de module ben ik altijd heel trots als studenten een origineel paper hebben geschreven op basis van hun eigen ideeën.’

 • Judith Huigens

  ‘Mijn grootste passie is doceren, of eigenlijk: mensen helpen om te leren.’

 • Joost Berkhout

  ‘Ik wil dat mijn studenten kritische burgers en serieuze wetenschappers worden.’

 • Floris Vermeulen

  ‘Ik wil studenten laten zien hoe inspirerend en intellectueel uitdagend het doen van onderzoek is.’

 • Darshan Vigneswaran

  ‘Ik heb het voorrecht op de UvA omringd te zijn door intelligente studenten met lef, die graag willen leren hoe je onderzoek doet.’

 • Annelien de Dijn

  ‘Mijn vak is bedoeld om het vermogen van studenten tot close reading te helpen ontwikkelen.’

 • Abbey Steele

  ‘Als studenten de logische implicaties van hun argumenten inzien, kunnen ze hun ideeën verfijnen.’