For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Floris Vermeulen

BSc Politicologie

‘Ik wil studenten laten zien hoe inspirerend en intellectueel uitdagend het doen van onderzoek is.’

Floris Vermeulen is universitair hoofddocent en voorzitter van de afdeling Politicologie.

Floris Vermeulen
Floris Vermeulen, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik doceerde tot voor kort het eerstejaars vak Inleiding tot Politicologisch Onderzoek. Om onderzoek te doen moet je weten wat je precies wilt weten en waarom die vraag relevant is, de moeite van het onderzoeken waard. We helpen eerstejaars studenten een ‘onderzoekende houding’ te ontwikkelen, zodat ze zinvolle uitspraken kunnen doen over maatschappelijke en politieke verschijnselen.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Ons vak volgt op een onderzoeksproject waarin studenten in vier weken een onderzoeksproject opzetten en uitvoeren, waarvan ze vervolgens een verslag moeten maken. We stimuleren hen om na te denken over de keuzes die zij tijdens het project hebben gemaakt en benadrukken dat sociaalwetenschappelijk onderzoek op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. De keuze van de benadering en methode van het onderzoek hangt hoofdzakelijk af van de onderzoeksvraag. We willen studenten leren waarom bepaalde vragen een eenvoudige, directe onderzoeksmethode vereisen, terwijl andere een complexere aanpak en meer geavanceerde methoden vergen.

Het basisidee is echter altijd om eerst zo nauwkeurig mogelijk een onderzoeksvraag te formuleren. Ons vak reikt studenten de instrumenten van een sociale wetenschapper aan – het vermogen om waarnemingen te doen, de bevindingen te interpreteren en deze te verklaren – zodat zij een oplossing kunnen vinden voor hun probleem, hoe klein of specifiek dat ook is.’

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘Ik onderzoek de maatschappelijke en politieke participatie van immigranten in Europa. Ik leg in mijn lessen vaak het verband met mijn eigen onderzoek, omdat het studenten laat zien hoe inspirerend en intellectueel uitdagend het doen van onderzoek is. Ook wil ik laten zien hoe politieke integratieprocessen vanuit verschillende gezichtspunten kunnen en moeten worden bestudeerd.’