For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Joost Berkhout

BSc Politicologie

‘Ik wil dat mijn studenten kritische burgers en serieuze wetenschappers worden.’

Joost Berkhout is universitair docent bij de afdeling Politicologie.

Joost Berkhout
Joost Berkhout, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik geef les binnen het programma Vergelijkende Politicologie. Enkele vakken die ik heb gegeven zijn een afstudeerproject over de politisering van migratie, de kernmodule over de "crisis van de representatieve democratie", een keuzevak over lobbyen en politiek protest en een methodologische module over politieke netwerkanalyse. Ook coördineer ik het aanbod van keuzevakken en onderzoeksprojecten op het gebied van vergelijkende politicologie tijdens het tweede en derde jaar.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Ik wil dat mijn studenten kritische burgers en serieuze wetenschappers worden. De ene keer laat ik ze met een literatuuronderzoek hun wetenschappelijke vaardigheden versterken, de andere keer laat ik ze een ingezonden brief aan een krant schrijven om kritische interventies in de dagelijkse politiek te oefenen. Soms mondt een college uit in een discussie over de meest controversiële tweets van de afgelopen week. Op andere momenten ontstaat een wetenschappelijke discussie over de verschillen tussen landen, bijvoorbeeld over hoe mondialisering hun politieke verhoudingen heeft veranderd, zoals de macht van politieke partijen en belangengroepen.’

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘Mijn eigen onderzoek betreft lobby’s. Ik probeer studenten inzicht te bieden in de ongelijkheden die spelen bij het opzetten van een lobbycampagne. Zakelijke belangengroepen zijn doorgaans beter georganiseerd en gaan gerichter te werk bij het lobbyen. De praktijk is echter complex. Grote bedrijven als Shell lijken bijvoorbeeld alleen belangrijke politieke veldslagen te winnen als het grote publiek onkundig is of voorstander van het door hen beoogde beleid. Bezorgde burgers, zoals de aanhangers van de Stop TTIP-campagne, kunnen ook zeer succesvol zijn bij het aanvechten van nieuw of bestaand beleid. Ik help studenten graag de nuances te ontdekken bij het onderzoek naar lobbyen, activisme en belangenbehartiging. Soms verwerk ik de vragen die tijdens het college aan de orde komen in mijn eigen onderzoek, zodat ik studenten kan betrekken bij lopende studies.’