For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Judith Huigens

Docent Politicologie

‘Mijn grootste passie is doceren, of eigenlijk: mensen helpen om te leren.’

Judith Huigens is docent bij de afdeling Politicologie en coördinator van het eerste jaar. 

Judith Huijgens
Judith Huigens, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Als coördinator van het eerste jaar zorg ik dat de colleges en werkgroepen tijdens het eerste jaar een samenhangend programma vormen. Ik stimuleer docenten en werkgroepdocenten hun activiteiten af te stemmen op de algemene leerdoelen voor het eerste jaar en vul samen met de tutoren de werkgroepbijeenkomsten in.

Een van de hoogtepunten van het eerste jaar is het onderzoeksproject, waarin studenten een maand lang onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp. Aan het einde presenteert iedere groep de bevindingen aan alle eerstejaars studenten en een jury van docenten.

Ik geef ook een keuzevak in de masteropleiding over de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, waarin onder andere aan bod komt hoe de onderlinge betrekkingen de identiteit van deze westerse supermachten beïnvloeden.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Mijn grootste passie is doceren, of eigenlijk: mensen helpen om te leren. Leren houdt niet op als je klaar bent met de universiteit; het is een vaardigheid die tijdens je werkende leven essentieel blijft. Daarom doceer ik op heel interactieve manier. Ik wil dat mijn studenten vragen stellen, het materiaal bespreken en erover schrijven, en in staat zijn kritische analyses uit te voeren. Als werkgroepbeleider in het eerste jaar ben ik niet alleen docent maar ook mentor. Drie keer per jaar spreek ik met studenten over de voortgang van hun studie, hun specifieke interesses en toekomstverwachtingen.’

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop de Europese Unie vertegenwoordigd wordt in internationale diplomatieke netwerken: neemt de EU deel aan belangrijke platformen zoals de G8-top? Maakt die deelname een verschil, en zo ja, hoe? Door mijn onderzoek kan ik vakkennis inzetten in mijn lessen. Tegelijkertijd helpt het onderwijzen van methodologie aan studenten me alert te blijven op de methodologische standaarden van mijn eigen onderzoek. Deze wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs is de essentie van wat de universiteit te bieden heeft: een leven lang leren!’