For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Michael Onyebuchi Eze

BSc Politicologie

‘Mijn uiteindelijke doel is om studenten te helpen complete mensen te worden die in staat zijn te handelen als vrije, besluitvaardige en bekwame individuen.’

Michael Onyebuchi Eze is universitair docent bij de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

Michael Onyebuchi Eze
Michael Onyebuchi Eze, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik geef een vak in de bacheloropleiding over ontwikkelingsbeleid en staatsvorming in Afrika. De voornaamste betrokkenen bij ontwikkelingshulp aan Afrika beweren vaak dat als "ontwikkeling" goed wordt aangepakt, sociale onrust en andere politieke conflicten zullen verdwijnen en sociaaleconomische vooruitgang en maatschappelijke harmonie tot stand zullen komen. Tijdens mijn colleges onderzoeken we hoe staatsvorming wordt beïnvloed door buitenlands beleid als voorafgaande voorwaarde voor steun en hoe deze voorwaarden gevolgen hebben gehad voor de soevereiniteit van staten, het beleid en zelfs de democratie.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Als docent vind ik het begeleiden van studenten buiten de collegezaal van groot belang. Tegenwoordig wordt er vaak te veel nadruk gelegd op de opleiding van "inzetbare" afgestudeerden. Ik denk echter dat universiteiten de taak hebben om het idee in ere te herstellen dat onderwijs niet uitsluitend en geheel dient als middel voor het bereiken van een doel, maar een doel op zichzelf is.

Ik heb gestudeerd en gedoceerd aan kleine en grote universiteiten en liberal arts colleges in Europa, Afrika en de VS, waardoor ik oog heb gekregen voor de leereffecten van een intensieve wisselwerking tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Dankzij mijn achtergrond in geschiedenis, psychologie, filosofie en politicologie heb ik gedoceerd aan studenten uit verschillende disciplines. Een interdisciplinaire benadering is voor mij cruciaal om actuele en baanbrekende inzichten aan studenten over te brengen.’

Wat is voor jou de belangrijkste taak van een docent?

‘Mijn uiteindelijke doel is om studenten te helpen complete mensen te worden die in iedere situatie, waar dan ook ter wereld, in staat zijn te handelen als vrije, besluitvaardige en bekwame individuen, kortom: wereldburgers. Dit idee ligt aan de basis van mijn onderwijsfilosofie: kennis en wetenschap een menselijk gezicht te geven door holistisch onderwijs en een intellectuele dialoog. Aan het einde van een module wil ik dat studenten niet alleen goed "geschoold" zijn in encyclopedische zin, maar ook kritische vaardigheden hebben verworven voor hun persoonlijke vorming of Bildung, zoals de Duitsers zeggen.

Ik haal enorm veel plezier uit het doceren. Doceren is humanisme. Door te doceren leren we niet alleen meer over onszelf, maar verrijken we ons ook voortdurend met de menselijkheid die ons wordt geschonken in de dagelijkse omgang met anderen: collega’s, studenten, enz. Doceren is in deze zin een roeping en niet slechts een beroep.’