For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Otto Holman

BSc Politicologie

‘Een van de belangrijkste boodschappen die ik studenten hoop mee te geven, is dat het Nederlandse politieke systeem geen oase van stabiliteit is in een verder woelige wereld.’

Otto Holman is universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en was van 2010-2017 directeur van de de masteropleidingen Political Science en Conflict Resolution and Governance.

Otto Holman
Otto Holman, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik geef het vak Internationale Betrekkingen, een van de kernonderdelen van het eerste jaar van de opleiding. Het vak vormt een inleiding op de belangrijkste historische en actuele ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan de theorievorming op het gebied van internationale betrekkingen. Het introduceert invloedrijke klassieke en hedendaagse denkers en analyseert in detail de opkomst en ondergang van Europa (en "het Westen") als machtig middelpunt van de wereldeconomie.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Een van de belangrijkste boodschappen die ik studenten met mijn colleges hoop mee te geven, is dat het Nederlandse politieke systeem (of ieder ander nationaal politiek systeem) geen oase van stabiliteit is in een verder woelige wereld, maar in hoge mate afhankelijk is van actoren en factoren uit zijn omgeving. Hoe had deze beroemde handelsnatie tot bloei kunnen komen als het niet zo’n centrale geografische ligging had gehad in Europa, in het hart van het kapitalistische financiële en productiesysteem? Veel hedendaagse vraagstukken worden diepgaand bepaald door het krachtenspel van de internationale betrekkingen. Kunnen natiestaten, nu wereldproblemen ook Nederlandse en Europese problemen zijn geworden, deze eigenhandig oplossen? Welke betekenis hebben nationale grenzen in de wereld van vandaag?’

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘De mondiale en transnationale politiek staat ook centraal in mijn eigen onderzoek. Dat bevindt zich op het snijvlak van internationale betrekkingen, internationale politieke economie en Europese integratie. Mijn meest recente project gaat over het multidimensionale karakter van crises, zowel binnen de EU als in haar externe betrekkingen.

De afgelopen jaren ben ik verantwoordelijk geweest voor de masteropleiding Politicologie bij de Graduate School of Social Sciences van de UvA. Als je vragen hebt over je toekomstige studieplannen op masterniveau, spreek me dan even aan voor of na het college, of kom langs op mijn kamer!’