For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Robin Pistorius

BSc Politicologie

‘De motivatie van studenten wordt uiteindelijk bepaald door de overtuiging dat zij zich bezighouden met kwesties die maatschappelijk relevant zijn.’

Robin Pistorius is universitair docent en coördinator van het Honours- en Talentprogramma van Politicologie. Hij verzorgt ook een vak over mondiaal milieubeleid en bestuur, en het afstudeerproject van de bacheloropleiding over het onderzoek naar risico's en kansen bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Robin Pistorius
Robin Pistorius, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik geef vakken in milieubeheer en politiek. Bij Global Environmental Politics and Governance in Theory and Practice leren studenten te beoordelen in hoeverre theorieën over internationale betrekkingen en bestuur kunnen worden toegepast op milieuvraagstukken. Ook heb ik een praktijkgericht BSc-afstudeerproject opgezet, waarbij studenten hun bachelorscriptie baseren op een stage bij een aangewezen organisatie. Tot slot geef ik een honoursvak vanuit een meer verdiepend theoretisch oogpunt, Global Natural Resources Politics, Risk and Modernity.

Wat wil je studenten meegeven?

‘Mijn doceerfilosofie is gebaseerd op vier basisovertuigingen. Ten eerste denk ik dat het belangrijk is te achterhalen wat studenten al weten en creatieve strategieën te vinden om van die kennis gebruik te maken. Ik beschouw mezelf niet alleen als een kennisverschaffer, maar ook (of vooral) als iemand die het leerproces van studenten faciliteert.

Ten tweede denk ik dat de motivatie van studenten afhangt van de overtuiging dat zij zich bezighouden met maatschappelijk relevante kwesties. Mijn vakken ontwikkelen zich meestal tot een reeks mini-projecten die gericht zijn op de kennis, interesses en ervaringen van individuele studenten. Dit proces is tijdrovend en vaak eclectischer dan verwacht, maar altijd leuk! 

Ten derde zie ik het als mijn taak als docent om studenten te motiveren een niveau van zelfstandigheid te bereiken waarbij zij voor zichzelf willen leren en denken. Tegelijkertijd moeten studenten weten hoe zij hun academische kennis willen gebruiken voor hun toekomstige loopbaan buiten de universiteit.

Ten vierde vind ik dat ik als wetenschapper en docent de verantwoordelijkheid heb om burgers op te leiden die "geletterd" zijn en antwoorden kunnen geven op dringende en complexe vraagstukken over het milieu en natuurlijke hulpbronnen.’

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘Zowel mijn onderwijs als mijn ideeën over een goede opleiding zijn gebaseerd op de nauwe relatie tussen mijn eerdere academische werk en een groot aantal adviesprojecten die ik voor nationale en internationale organisaties heb uitgevoerd. De opdrachtgevers van deze adviezen variëren van ministeries tot de Europese Commissie en van Nederlandse non-gouvernementele organisaties tot internationale consultancybureaus. Veel van mijn studenten profiteren van de rapporten die naar aanleiding hiervan worden gepubliceerd en van het uitgebreide professionele netwerk dat hiermee wordt opgebouwd.’