For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Rosa Sanchez Salgado

BSc Politicologie

‘Door studenten keuzes te bieden bij hun examen, worden zij zich bewust van wat zij eigenlijk leren en krijgen zij invloed op hun eigen leerproces.’

Rosa Sanchez Salgado is universitair docent Europees beleid.

Rosa Sanchez Salgado
Rosa Sanchez Salgado, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik geef twee vakken in de bacheloropleiding Politicologie. Het eerste vak, Europees beleid in tijden van crisis, beoogt studenten essentiële kennis te bieden over beleidsvorming door de Europese Unie, met speciale aandacht voor de huidige crises (economische crisis, vluchtelingencrisis, legitimiteitscrisis, Brexit). Het tweede vak is een afstudeerproject en gaat over emoties bij beleidsvorming. We bespreken bijvoorbeeld hoe mindfulness (begrepen als het vermogen om je bewust zijn van het filteren van emoties en overtuigingen) je kan helpen om beleidsvorming te begrijpen en uiteindelijk te verbeteren.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Tijdens mijn colleges stimuleer ik mijn studenten om mee te doen aan learner-centred teaching, dat is gericht op het vergroten van het zelflerend vermogen. Deze methode geeft studenten controle over hun leerproces door ze te laten kiezen wat ze leren en hoe. Tijdens mijn colleges gebruik ik rollenspellen, debatten en reflection journals . Een reflection journal is een persoonlijk logboek waarin studenten hun gedachten en leerervaringen vastleggen. Zo kunnen zij ook hun eigen leerproces bijhouden.

Het is de bedoeling dat studenten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces, omdat zij de rest van hun leven diezelfde verantwoordelijkheid (voor het bijhouden en verbeteren van hun kennis en vaardigheden) zullen moeten dragen. Door studenten keuzes te bieden bij hun examen, worden zij zich bewust van wat zij eigenlijk leren en krijgen zij invloed op hun eigen leerproces. De docent richt zich niet zozeer op wat er onderwezen wordt als wel op wat studenten leren en neemt de rol van begeleider op zich.’

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘In mijn eerdere onderzoek besteedde ik aandacht aan de inspanningen van EU-instellingen, en met name van de Europese Commissie, om maatschappelijke organisaties gestalte te geven. Ik heb hierover onlangs een boek gepubliceerd met de titel Europeanizing Civil Society: How the EU Shapes Civil Society Organizations. Meer recentelijk is mijn onderzoeksfocus verschoven naar de analyse van de rol van emoties in omstreden kwesties in het maatschappelijk debat. Verder probeer ik inzicht te krijgen in de manier waarop mindfulness kan helpen om ingewikkelde onderwerpen als immigratie en de financiële wereld beter te begrijpen.