For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Sander Kruse

BSc Politicologie

‘De geschiedenis is springlevend: zij vormt de grondslag voor politieke afwegingen en wordt gebruikt en misbruikt om actuele politieke agenda’s te promoten.’

Sander Kruse is docent Politieke Geschiedenis.

Sander Kruse
Sander Kruse, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

Ik geef het inleidende college van de bacheloropleiding over de Geschiedenis van de Moderne Wereld sinds 1750. In dit vak verwerf je kennis en kritisch inzicht in de sociaal-politieke en economische structuren en de culturele praktijken die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de moderne wereld. De huidige handelswijzen, conflicten en structuren in onze mondialiserende wereld zijn voortgekomen uit deze specifieke historische achtergronden. Ook de theorieën, concepten en methoden die politicologen hanteren om de wereld te duiden, vinden hun oorsprong in deze historische ontwikkelingen en kunnen niet zonder hun historische context worden begrepen.

Wat wil je studenten meegeven?

‘Als docent ben ik van mening dat een van de grootste waarden van ons wetenschappelijk onderwijs bestaat uit het ons eigen maken en delen van theorieën en verhalen over de wereld van nu en de wereld van vroeger. De geschiedenis is springlevend: zij vormt de grondslag voor politieke afwegingen en wordt gebruikt en misbruikt om actuele politieke agenda’s te promoten.

“TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM” ("Geen lof is toereikend voor zo een naam") staat er geschreven op het gedenkteken voor de Florentijnse politicus en denker Niccolò Machiavelli. Machiavelli wordt wel beschouwd als een van de grondleggers van de moderne politicologie: zijn visie op de politiek, hoewel die zowel lof als kritiek heeft geoogst, heeft haar relevantie in de loop der eeuwen niet verloren. Hij houdt ook verband met mijn eigen fascinatie voor politiek: het gebruik van macht om de kloof te overbruggen tussen de wenselijke wereld en de werkelijke wereld.

Wat is voor jou de belangrijkste taak van een docent?

Ik wil studenten voortdurend overhalen om acht te slaan op het gezegde sapere aude: durf te weten en durf na te denken over de politicoloog die jij zult worden en de visie op de politiek die jij zult hanteren.’