For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Sarah de Lange

BSc Politicologie

‘Het is prachtig om te zien hoe onze studenten zich bij hun afstuderen hebben ontwikkeld tot scherpzinnige en kritische analisten.’

Sarah de Lange
Sarah de Lange, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik geef met veel plezier vakken in het bachelor- en masteropleiding en de onderzoeksmaster. Een van de vakken die ik lange tijd heb gedoceerd aan eerstejaars ging over politieke structuren en processen: een algemene inleiding in de politicologie. Behalve docent ben ik voorzitter van de examencommissie. Als zodanig ben ik verantwoordelijk voor zaken als vrijstellingen, toelating tot selectieve opleidingen, plagiaat en fraude, en de afgifte van getuigschriften.

Wat vind je zo leuk aan je werk?

De meeste studenten die voor deze studie kiezen zijn sterk gemotiveerd en maatschappelijk betrokken. De ene student is gefascineerd door het bewind van Poetin in Rusland, een ander wil alles weten over de opkomst van politieke partijen als Podemos en Syriza. Ik leer voortdurend nieuwe dingen over onderwerpen die buiten mijn eigen expertisegebied liggen.

Het is prachtig om te zien hoe onze studenten zich bij hun afstuderen hebben ontwikkeld tot scherpzinnige en kritische analisten, die ieder maatschappelijk en politiek vraagstuk vanuit ten minste vijf verschillende perspectieven kunnen bekijken. Zij zijn bovendien in staat zowel normatieve als empirische redeneringen toe te passen, waardoor zij niet alleen met andere sociale wetenschappers (sociologen en antropologen) kunnen wedijveren, maar ook met juristen en filosofen.

Waar komen studenten na hun afstuderen terecht?

Bij de diploma-uitreiking vraag ik mijn studenten meestal wat hun toekomstplannen zijn. Het doet me altijd veel genoegen om te horen dat de meesten van hen tegen die tijd al een baan hebben gevonden. De ene blijkt diplomaat te zijn geworden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, terwijl een ander aan de slag gaat voor Ofxam of Amnesty International. De afgestudeerden van onze opleiding vinden ook werk als consultant, journalist, lobbyist of woordvoerder. Uiteindelijk vindt iedereen een plek die perfect past bij zijn of haar interesses, vaardigheden en ambities!