For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Jan Lepeltak, consultant

BSc Politicologie

‘Dankzij mijn studie politicologie heb ik de vaardigheid ontwikkeld om grote hoeveelheden informatie snel te verwerken.’

Jan Lepeltak (1981) is Risk Management Consultant bij Concord Consulting in Indonesië. 

Studie aan de UvA: 1999-2004, BSc Politicologie, MSc Politicologie – Internationale Betrekkingen (IB)

Eerdere banen: buitenland correspondent voor Elsevier en De Telegraaf, consultant bij de Internationale Organisatie voor Migratie, verkiezingswaarnemer en onderzoeker bij The Carter Center

Jan Lepeltak
Jan Lepeltak

Wat voor werk doe je?

‘Ik werk als risicomanagement consultant en politiek analist voor Concord Consulting in Jakarta, Indonesië. Ik analyseer veligheidskwesties in Indonesië en Zuidoost-Azië voor multinationals en buitenlandse ambassades. Ook maak ik risicobeoordelingen van economische, politieke en culturele dreigingen in Indonesië. Soms vragen bedrijven me onderzoek te doen bij diefstal of fraude. Op sommige dagen schrijf ik rapporten, op andere beoordeel ik fysieke risico’s in de jungle.’

Wat heb je aan de UvA gestudeerd?

‘Binnen politicologie heb ik de specialisatierichting internationale betrekkingen gekozen, met de nadruk op Zuidoost-Azië en Midden-Europa. Enkele van mijn favoriete vakken gingen over internationaal recht en politieke conflicten in Zuidoost-Azië, waarbij ik leerde welke internationale instrumenten en mechanismen bestaan om conflicten op te lossen. Een van de belangrijkste vaardigheden die ik tijdens mijn studie opdeed, was de cruciale informatie uit grote hoeveelheden literatuur weten te halen. En doordat studenten bij internationale betrekkingen uit verschillende landen komen, raakte ik eraan gewend om in een internationale omgeving te werken en studeren.’

Wat heb je na je studie gedaan?

‘Voor mijn masterscriptie onderzocht ik de politieke persvrijheid in Indonesië terwijl ik stage liep bij het tijdschrift Tempo. Daarna kon ik aan de slag als onderzoeker en verkiezingswaarnemer bij non-gouvernementele organisatie The Carter Center. Dat was in 2004 tijdens de presidentsverkiezingen waarbij Indonesiërs voor het eerst rechtstreeks hun president konden kiezen. Ik heb ook als consultant gewerkt voor de Nationale Politie in Indonesië, voor een project met de Internationale Organisatie voor Migratie. Daarna werkte ik als buitenlandcorrespondent voor De Telegraaf en Elsevier. Sinds 2011 ben ik risicomanagementconsultant.’

Wat heb je aan je studie Politicologie gehad?

‘Dankzij mijn studie politicologie heb ik de vaardigheid ontwikkeld om grote hoeveelheden informatie snel te verwerken. Mijn analytische vaardigheden werden beter doordat ik me in verschillende onderwerpen moest verdiepen: van politieke systemen en internationale maatschappelijke processen zoals democratisering tot meer specifieke regionale kwesties. Op de specialisatierichting internationale betrekkingen komen mensen af uit alle delen van de wereld. Dat is een waardevolle ervaring geweest voor mijn verdere loopbaan, waarin ik in een internationale omgeving met mensen heb moeten samenwerken op basis van effectieve en overtuigende communicatie.’