For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Michelle Parlevliet, universitair docent

BSc Politicologie

‘Politicologie is een uiterst veelzijdig vakgebied waarin je echt je eigen weg kunt kiezen.’

Michelle Parlevliet (1971) is universitair docent Conflict Resolution and Governance.

Studie aan de UvA: 1990-1996 MSc Politicologie – Internationale Betrekkingen, 2010-2015 Promotie Rechten

Eerdere banen: onderzoeker bij de Zuid-Afrikaanse Truth and Reconciliation Commission (TRC), projectcoördinator bij het Internationale Strafhof voor het voormalige Joegoslavië, senior adviseur voor conflicttransformatie bij het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nepal, consultant in Kaapstad en Amsterdam, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Kopenhagen. 

Michelle Parlevliet
Fotograaf: Jeroen Doomernik

Wat voor werk doe je?

‘Sinds september 2016 werk ik als universitair docent Conflict resolution and Governance bij de afdeling Politicologie. Ik geef college in het masterprogramma voor Conflictoplossing en Bestuur en ben betrokken bij het onderzoeksprogramma ‘Transnational Configurations, Conflict and Governance’. Mijn onderzoek gaat over de relatie tussen mensenrechten en conflictoplossing in theorie en praktijk.’

Wat heb je aan de UvA gestudeerd?

‘Tijdens mijn studie kon ik me in een groot aantal onderwerpen verdiepen. In het kader van een uitwisselingsprogramma Vredes- en Conflictvraagstukken studeerde ik in Zweden. Daarna volgde ik een aanvullende masteropleiding Vredesstudies in de Verenigde Staten. Terwijl ik nog studeerde, liep ik stage bij het Joegoslavië-Tribunaal, wat uiteindelijk leidde tot mijn eerste onderzoeksfunctie bij de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Deze activiteiten werden trouwens ook erkend voor mijn UvA-diploma!’

Wat heb je na je studie gedaan?

‘Direct na mijn afstuderen in 1996 ging ik werken als onderzoeker voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika, die na het einde van de apartheid werd opgericht. Daarna heb ik als onderzoeker en projectcoördinator gewerkt voor het Internationale Strafhof voor het voormalige Joegoslavië (ICTY). Vervolgens ben ik teruggegaan naar Zuid-Afrika voor een baan bij het Centre for Conflict Resolution (CCR). Bij deze non-gouvernementele organisatie heb ik een programma voor mensenrechten en conflictoplossing opgezet en gecoördineerd.

In 2005 ging ik aan de slag als zelfstandig consultant in Zuid-Afrika en daarbuiten. Een van mijn projecten was een advies aan de Wereldbank in Atjeh (Sumatra) , nadat de Indonesische regering en de lokale rebellen een vredesakkoord hadden gesloten. Ook werkte ik tweeënhalf jaar in Kathmandu (Nepal) als senior adviseur conflicttransformatie voor het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na deze periode kwam ik terug naar Nederland, waar ik ben gepromoveerd in de rechten. Na mijn promotie in 2015 heb in een jaar als postdoc gewerkt aan het Centrum voor Internationale Conflictoplossing van de Universiteit van Kopenhagen.’

Wat heb je aan je studie Politicologie gehad?

‘Politicologie is een uiterst veelzijdig vakgebied waarin je echt je eigen weg kunt kiezen, zowel in Nederland als internationaal. Ik heb de indruk dat de inhoud van de opleiding alleen nog maar interessanter en relevanter is geworden, mede de toegenomen nadruk op interdisciplinair onderzoek. Doe er je voordeel mee!’

Max van der Stoel Human Rights Award 2016

Michelle won in 2016 de Max van der Stoel Human Rights Award met haar proefschrift over de relatie tussen mensenrechten en conflictoplossing.