For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Toelating, inschrijving en matching

Politicologie

Toelating en inschrijven

Ben je na het lezen van de informatie enthousiast geworden over de bachelor Politicologie? Schrijf je dan op tijd in! Zie de onderstaande stappen die je moet doorlopen om je in te schrijven voor de opleiding.

Heb je je vooropleiding in het buitenland gedaan? Dan volg je een ander inschrijfproces.

Inschrijfproces

 • 2. Check de toelatingseisen

  Vwo-diploma

  Met een vwo-diploma, ongeacht het profiel, kun je Politicologie studeren. Een goede kennis van Engels, wiskunde en geschiedenis is van belang.

  Hbo-(propedeuse)diploma

  Met een hbo-propedeuse kun je een universitaire bachelor gaan doen. Vaak blijkt de bacheloropleiding aan de universiteit dan echter moeilijk. Beter is het om je hbo-bachelor te voltooien en gebruik te maken van een van de mogelijkheden om in te stromen in een universitaire master.

  Studenten van de HvA kunnen in een aantal gevallen tijdens hun hbo-bachelor al starten met een doorstroomprogramma. Voor veel masterprogramma’s kun je verder een schakeltraject volgen.

  Ook met een hbo-propedeuse moet je na inschrijving aan de UvA verplicht matchen.

  Voor meer informatie kun je terecht bij de Education Desk  Social Sciences.

  Colloquium doctum

  Als je geen geldige vooropleiding hebt afgerond en 21 jaar of ouder bent, dan kun je een toelatingsexamen doen: het  colloquium doctum

  Ook met een colloquium doctum moet je na inschrijving aan de UvA verplicht  matchen.

 • 3. Schrijf je in via Studielink
 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. UvA Matching: aanmelden en deelnemen

  Een juiste studiekeuze vergroot de kans dat je straks succesvol bent in je studie. Daarom is UvA Matching een essentieel onderdeel van de inschrijving voor een bachelor. Je maakt kennis met de opleiding en het onderwijs, nog voordat je echt gaat studeren, en test op die manier je studiekeuze.

  Deelname aan UvA Matching is in verband met de situatie rond het coronavirus dit jaar niet verplicht als je wilt starten met de opleiding in september 2020. Het wordt echter sterk aangeraden om deel te nemen aan UvA matching, omdat het helpt om te bekijken of de studie bij je past en te voorkomen dat je een verkeerde studiekeuze maakt.

  Deadline

  • Uiterlijk 1 juni 2020 schrijf je je in via Studielink. Na inschrijving ontvang je vanzelf een uitnodiging via e-mail om je aan te melden voor UvA Matching.
  • Voor meer informatie kun je contact opnemen met de opleiding via de Education Desk Social Sciences.

  Matching Politicologie vindt dit jaar vanwege de Coronacrisis plaats via de digitale leeromgeving Canvas (in plaats van op locatie). Lees daar de instructies.

  Matching bestaat uit:

  • Zelfstudie: lezen van wetenschappelijke artikelen
  • Het bekijken van een online hoorcollege
  • Een digitaal tentamen

  Toetsing uiterlijk 16 juni 2020:

  • Digitaal tentamen, individueel starten en afronden.

  Na de Matching volgt een adviesbrief. Dit advies, dat wordt gebaseerd op de uitslag van het tentamen, is niet bindend. Echter, het wordt sterk aangeraden om je studiekeuze te heroverwegen indien het advies negatief is.

  Informatie

  Na je aanmelding voor de UvA Matching, ontvang je een uitnodiging voor de digitale leeromgeving Canvas. Hier vind je alle benodigde informatie over de Matching, zoals de literatuur, de opname van het hoorcollege, een filmpje met uitleg over de taalkeuze en het tentamen. Als je kiest voor het tweetalige programma kies dan het Nederlandstalige tentamen. Als je kiest voor het Engelstalige programma, kies dan voor het Engelstalige tentamen.

  Bijzonderheden

  Heb je een functiebeperking (bijv. dyslexie) waardoor je speciale voorzieningen nodig hebt, neem dan contact op met de Education Desk Social Sciences.

Na (voorwaardelijke) toelating

 • 6. Betaal het collegegeld

  Je bent pas ingeschreven als je aan zowel de inschrijf- als de betalingsverplichting hebt voldaan (en je bent toegelaten tot de opleiding in geval van een selectie/numerus fixus).

  • Controleer altijd bij je opleiding of je je apart moet inschrijven voor vakken (de uiterlijke datum van inschrijving voor vakken kan al vóór 1 september of 1 februari liggen!).
  • Pas wanneer je bent ingeschreven, kun je gebruikmaken van de onderwijs- en studentenvoorzieningen en tentamens afleggen.
  • Studielink houdt je tussentijds op de hoogte van de status van je inschrijving.

  Lees meer over betaling van het collegegeld