For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Marco Brommelstroet: 'Mensen maken keuzes'

Marco Brommelstroet universitair docent Sociale geografie en Planologie.

Marco Brommelstroet is docent Sociale geografie en Planologie aan de UvA. Zijn onderzoek richt zich op de ruimtelijke opzet van steden, regio’s en mobiliteit. In dit artikel vertelt hij hoe hij samen met studenten op zoek gaat naar verbindingen tussen persoonlijke ervaringen, keuzes en observaties enerzijds en abstracte concepten en theorieën anderzijds.

Marco te Brommelstroet
Marco Brommelstroet Bron: VSV (Belgisch Fietscongres)

Goed beschouwd kun je je dagelijks leven, maar ook lange termijn keuzes die je maakt, niet los zien van je sociale en ruimtelijke omgeving. Die omgeving is op zichzelf ook niet statisch, maar verandert door de opeenstapeling van individuele keuzes continue. Denk bijvoorbeeld aan de keuze om op de fiets ergens naartoe te gaan. Daarvoor heb je uiteraard fietspaden nodig, maar ook moet de afstand niet te groot zijn. Het is hierbij dus ook belangrijk om na te denken over waar de supermarkt, de school en andere activiteiten zich in de ruimte bevinden. Sociale geografie/Planologie aan de UvA biedt je de handvaten om grip te krijgen op de meeste essentiële relaties hierin. Die kennis is de basis om individueel gedrag, maatschappij en ruimte op een effectieve wijze te veranderen waar dat nodig is.

Samen op zoek

Samen met de studenten zoek ik graag naar verbindingen tussen persoonlijke ervaringen, keuzes en observaties enerzijds en abstracte concepten en theorieën anderzijds. Daarbij staat niet het aanreiken van concrete handleidingen centraal, maar het ontwikkelen van gezamenlijke nieuwsgierigheid en hulp bij het ‘leren leren’ hierover. Het academische aspect wordt vooral vertaald in een constructief-kritische houding ten opzichte van die handleidingen. De ontwikkeling hiervan gebeurt niet alleen in de collegezaal, maar vooral buiten in de stad.

De planningspraktijk

In mijn vakken zoom ik in op de relatie tussen de ruimtelijke opzet van steden en regio’s en de mobiliteitskeuzes die mensen maken. Wederom: die relaties gaan twee kanten op: een stad vergroeit met haar mobiliteitsnetwerken, maar die zijn op hun beurt het resultaat van hoe de stad is gegroeid. In de dagelijkse planningspraktijk - in Nederland, maar ook wereldwijd -  zien we dat ruimte en mobiliteit vaak als aparte domeinen worden beschouwd en behandeld. Hierdoor worden kansen gemist om tot een beter functionerend en duurzamer systeem te komen.

Fietsers
Fietsinfrastructuur in Amsterdam

Pak de fiets! Maar …

Wereldwijd zijn in veel steden verkeersingenieurs bijvoorbeeld bezig om fietsinfrastructuur aan te leggen. Het doel is om meer mensen de fiets te laten pakken omdat dat beter is voor het milieu. Maar als ze daarbij niet samen nadenken met de ruimtelijke planners over wáár mensen vandaan komen en naartoe willen, is het maar de vraag of dit tot extra fietsers gaat leiden.

Voorbereiden op verbinden

Mijn doel is om onze studenten voor te bereiden om juist de verbindingen tussen deze vakgebieden te leggen. Daarbij is zowel inhoudelijke kennis nodig, als concrete vaardigheden om mensen met elkaar te verbinden. Niet alleen de experts uit de verschillende domeinen, maar ook belangengroepen, burgers en bedrijven.

Inzicht in de wereld

De studie leidt op tot professionele geograaf/planoloog, biedt concrete en algemeen waardevolle inzichten in je dagelijkse wereld, maar geeft je ook belangrijke vaardigheden en inzichten die je als persoon verder brengen.