For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Mendel Giezen: 'Werken aan de stad van morgen'

Docent Sociale geografie en Planologie Mendel Giezen vertelt in dit artikel welke grote uitdagingen de komende generaties te wachten staan als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering voor steden. Hij legt uit hoe het cruciaal is dat nieuwe generaties hierin worden onderwezen en over de belangrijke rol van Sociale geografie en Planologie in dit proces.

Mendel Giezen

Duurzame ontwikkeling is een van de grootste uitdagingen die de komende generaties te wachten staat. Daarom is het cruciaal dat nieuwe generaties hierin worden onderwezen. Steden spelen hierbij een belangrijke rol omdat de meerderheid van de wereldbevolking in urbane gebieden leeft, produceert en consumeert. Het zijn grootgebruikers van natuurlijke hulpbronnen en de grootste uitstoters van broeikasgassen en andere vervuilende uitstoot. Het zijn echter ook de plekken die het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Extreme weersituaties als hevige neerslag en lange droogte leiden tot enorme schadeposten, overlast en in veel gebieden zelfs tot het verlies van mensenlevens. Er is dus veel werk aan de winkel om steden duurzamer, veerkrachtiger en gezonder te krijgen. En omdat zowel de oorzaken als de gevolgen zich ruimtelijk manifesteren is de studie Sociale geografie en Planologie zo ontzettend belangrijk.

Betekenisvolle leerervaringen

 De verandering van onze steden vereist een kritische houding gecombineerd met de ambitie om vooruitgang op gebied van duurzaamheid te bewerkstelligen. Daarom probeer ik in mijn onderwijs een combinatie te geven van beiden. Enerzijds kijken we naar kritische analyses van de achterliggende processen die leiden tot klimaatverandering en het onvermogen van de samenleving tot aanpassing. Anderzijds, zoeken we ook naar de institutionele en ruimtelijke mogelijkheden om steden te verduurzamen en klimaatbestendig te maken. Denk hier bijvoorbeeld aan groene daken, groene (school) pleinen, integraal waterbeheer en het autoluw maken van de (binnen) stad. Juist de combinatie van analyse en de vertaling daarvan in de omgeving van alledag leidt tot betekenisvolle leerervaringen. En dat is weer nodig om met een goed gevulde rugzak vanuit de universiteit de wereld in te stappen en bij te dragen aan een betere wereld.

Subjectieve vrijheid

Hoewel studenten de opleiding verlaten met een schat aan kennis en kunde, is er een element dat ik het allerbelangrijkste vind aan een wetenschappelijke opleiding: subjectieve vrijheid. Hiermee bedoel ik de mogelijkheid van een individu tot het formuleren en uiten van zijn of haar eigen standpunten ten opzichte van publieke zaken; zoals klimaatverandering, asielbeleid of maatschappelijke ongelijkheid. Deze vrijheid krijgt een individu alleen maar door geconfronteerd te worden met verschillende ideeën, theorieën en visies en de universiteit is daar de uitgelezen plek voor. Bij Sociale geografie en Planologie willen we studenten niet alleen maar opleiden voor de arbeidsmarkt, maar hen ook de ruimte bieden zich te ontwikkelen tot zelfstandige denkers die zich inzetten voor een betere wereld. Samen met studenten werken wij aan de stad van morgen.