For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Tuna Tasan-Kok : ' Wij leiden studenten op tot constructieve en kritische planners'

Planologie studeren aan de UvA is heel bijzonder vanwege de unieke positie van de afdeling Sociale geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies (GPIO) binnen de Sociale Wetenschappen. De context van planologie verandert, niet alleen door de nieuwe economische, politieke en maatschappelijke verhoudingen, maar ook door de toenemende erkenning van de sociale diversiteit in steden.

x
Tuna Tasan-Kok

Stadsbewoners hebben steeds meer verschillende vormen van inspraak en nieuwe beleidsinstrumenten om hun behoeften te uiten, terwijl ook marktwerking een steeds prominentere rol speelt bij ruimtelijke beslissingen. Planologie als discipline moet reflecteren op deze maatschappelijke, politieke en economische veranderingen. Door planologie aan de UvA te studeren ontwikkel je een brede sociaalwetenschappelijke kijk op (veranderingen in) de planningsdiscipline. Daarnaast leer je welke nieuwe sociale, politieke en ruimtelijke instrumenten beschikbaar zijn om de uitdagingen van de hedendaagse stedelijke ontwikkeling aan te gaan. Na de Bachelor biedt de Master Urban and Regional Planning met interactieve colleges door internationaal gerenommeerde wetenschappers een dynamisch, innovatief en actueel studieprogramma. Wij leiden studenten op tot constructieve en kritische planners.

Ik ben coördinator van het eerstejaarsvak Inleiding Planologie in de bachelor Sociale geografie en Planologie (SGPL). Ook geef ik samen met andere docenten het vak Urban Planning: Building the City, een profileringsvak uit de bachelor, waarin we de actoren, economie, politiek en beleid van vastgoed- en woningbouw bekijken vanuit een planningsperspectief. Daarnaast ben ik de coördinator van Contemporary Approaches in Property-led Urban Planning, een cursus die deel uitmaakt van de Master Urban and Regional Planning. Dit vak biedt een diepgaande analyse van de uitdagingen die ontstaan door de interacties tussen verschillende actoren in vastgoedgeleide stadsplanning. We doen dat vanuit internationaal en vergelijkend perspectief. 

Ik leid studenten op om de hedendaagse context van ruimtelijk bestuur, waarin politieke, economische en sociale krachten een rol spelen bij het vormgeven van steden, te begrijpen. In al mijn cursussen leg ik de nadruk op de veranderende identiteit en rol van de planoloog, in deze context. Mijn vakken, zowel op Bachelor- als op Masterniveau, reflecteren op mijn lopende internationale vergelijkende onderzoek. Deze vakken worden voortdurend geactualiseerd zodat ze inzicht geven in de hedendaagse theorieën en benaderingen in het dynamische veld van ruimtelijk bestuur. Ik motiveer mijn studenten niet alleen om kritisch na te denken over, maar ook om vernieuwende oplossingen te bedenken voor de voortdurende uitdagingen van stedelijke ontwikkeling.