For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Toekomstperspectief

Sociale geografie en Planologie

Toekomstperspectief

Afgestudeerde geografen en planologen lukt het over het algemeen goed een leuke en passende baan te vinden. Onze alumni bekleden zeer uiteenlopende functies op academisch niveau.

Carrièrebrochure

Wil je een indruk krijgen van de carrièremogelijkheden voor afgestudeerde UvA-geografen en -planologen? Lees dan de carrièrebrochure eens door.

Carriere brochure GPIO
 • Arbeidsmarkt

  De bachelor Sociale geografie en Planologie sluit aan op een breed spectrum aan masteropleidingen. De overgrote meerderheid van alumni kiest voor een ruimtelijk georiënteerde opleiding. Ook volgen studenten de opleiding tot 1e graads docenten. Grofweg 40-50% per jaar volgt een opleiding aan de UvA, de overige 50% tot 60% aan een andere Nederlandse Universiteit. Een beperkt aantal studenten stroomt door naar een andersoortige master (zoals Communicatiewetenschap of Nederlands recht). Het merendeel van de studenten ziet hun bachelorsdiploma niet als eindstation. In elk jaar geeft 90-93% van de studenten aan om direct of op termijn verder te zullen studeren.

  Een kleine groep alumni gaan meteen de arbeidsmarkt op of ziet hun diploma als een eindstation. In algemene zin geldt dat afgestudeerden met een bachelorsdiploma op de arbeidsmarkt gekwalificeerd zijn voor hetzelfde beroepenveld als afgestudeerden met een masterdiploma, maar meer voor ‘junior’ functies, in vergelijking met kandidaten met een mastergraad. Sociaal geografen en Planologen kom je tegen in heel veel verschillende beroepen. Je komt alumni tegen in onderzoeks- of beleidsfuncties binnen overheidsinstanties (ministeries, provincies en gemeenten), in particuliere bedrijven (woningcorporaties, adviesbureaus, geografische informatietechnologiebedrijven) en niet-gouvernementele organisaties (als beleidsonderzoekers of adviseurs). Ook kom je alumni tegen in de journalistiek en in het (middelbaar) onderwijs.

 • Student Careers Centre

  De loopbaanadviseurs van het Student Careers Centre helpen je graag bij je oriëntatie- en keuzevragen. Je kunt bij hen terecht voor informatie, advies, workshops, evenementen en individuele begeleiding.

  Student careers centre

 • Masters

  Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, volg dan een master. De Universiteit van Amsterdam heeft zo’n 240 masterprogramma’s. Meer dan de helft daarvan wordt in het Engels aangeboden.

  Masters

  Na je bachelor Sociale geografie en Planologie kun je je verder in het vakgebied specialiseren met de eenjarige master Human Geography of de eenjarige master Urban and Regional Planning. Je volgt dan voor een deel onderwijs en je werkt aan een scriptie. Als je binnen je bachelorprogramma vakken hebt gevolgd op het gebied van vraagstukken in ontwikkelingslanden, dan kun je ook solliciteren naar een plek bij de  eenjarige, selectieve master International Development Studies.

  Onderzoeksmasters

  Voor studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek zijn er de tweejarige onderzoeksmasters International Development Studies en Urban Studies. Voor beide onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure. Hierbij kijkt de selectiecommissie of studenten gekwalificeerd en gemotiveerd zijn. Verder spelen de invulling van de bachelor, de behaalde studieresultaten en de scriptie een rol.

  Leraar worden?

  Als je leraar aardrijkskunde wilt worden, dan kun je na de master de lerarenopleiding aan het ILO volgen.

  Interfacultaire Lerarenopleidingen ILO

  Overige masters

  Met een bachelor Sociale geografie en Planologie heb je ook toegang tot een aantal andere masters. Vaak moet je dan wel een minor in het betreffende vakgebied hebben afgerond. Voor sommige masters gelden uitgebreidere instroomeisen, of kun je een verzoek om toelating doen bij de examencommissie van die opleiding.

  Zie de website van de Graduate School of Social Sciences voor het aanbod masterprogramma's in sociale wetenschappen. 

  Graduate School of Social Sciences

 • Onderzoek en promoveren

  Na de master kun je ook kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit en gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs. Op een promotieplaats moet je solliciteren.

  Het sociaalwetenschappelijk onderzoek aan de UvA concentreert zich in het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) waarin verschillende disciplines nauw samenwerken. AISSR richt zich o.a. op onderzoek van steden en verstedelijkte gebieden, met nadruk op de ruimtelijke dimensie van stedelijke ontwikkelingsprocessen. Maar ook op ruimtelijke planning en ruimtelijk beleid en op onderzoek naar de relaties tussen globale, regionale, nationale en lokale processen van sociale verandering en veranderingen in het milieu.

  Amsterdam Institute for Social Science Research

CSW/Carrière magazine

Wil je meer weten? Lees dan ook het carrière magazine van het College Sociale Wetenschappen. Hierin vertellen afgestudeerden van de bachelor- en masteropleidingen in de sociale wetenschappen over hun carrière. 

Carrierekrant cover
CSW/Carrière magazine; inspiratie voor je toekomst!