For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Boekwetenschap (Kunst- en cultuurwetenschappen)
Compare programme

Toelating en inschrijven

We raden je aan je aanmelding zo vroeg mogelijk in te dienen, in plaats van te wachten tot de aanmelddeadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder je bericht ontvangt over je toelating.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines

  Studenten met een non-EU/EER-nationaliteit
  1 maart 2024, 23.59 uur (meld je aan in Studielink vóór 27 februari; zie stap 4)

  Deadline voor studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit
  15 mei 2024, 23.59 uur (meld je aan in Studielink vóór 13 mei; zie stap 4)

  Let op: EU/EER-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Het masterprogramma Boekwetenschap is open voor aanmelding voor kandidaten die beschikken over een bachelorgraad in de geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam of een andere erkende Nederlandse universiteit.

  Voor kandidaten met een van de volgende universitaire bachelorprogramma’s kan de master Boekwetenschap een logisch vervolg zijn:

  • Nederlandse taal en cultuur
  • Kunstgeschiedenis
  • Klassieke talen
  • Religiewetenschappen
  • Geschiedenis
  • Cultuurwetenschappen
  • Media en cultuur

  Studentprofiel

  De master Boekwetenschap is een geschikte opleiding als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • je hebt belangstelling voor boek en boekgeschiedenis;
  • je hebt het vermogen om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op gevorderd (bachelor)niveau op het vakgebied dat je beheerst;
  • je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid in het Nederlands;
  • daarnaast heb je een goede vaardigheid in het lezen van (Engelstalige) academische teksten.

  Minor Boekwetenschap en handschriftenkunde

  Heb je een ander bachelordiploma dan hierboven genoemd, dan geldt als toelatingsvoorwaarde dat je de minor Boekwetenschap en handschriftenkunde (30 EC) hebt gevolgd of, in overleg, deficiënties door middel van het instapprogramma hebt weggewerkt.

  Instapprogramma

  De toelatingscommissie kan op grond van je aanmelddossier vaststellen dat je, bij onvoldoende theoretische of historische voorkennis of doordat je de minor niet hebt gevolgd, in de maand voorafgaand aan de start van de master een instapprogramma moet volgen. Het instapprogramma bestaat uit colleges: 

  • codicologie
  • analytische bibliografie
  • paleografie
  • archivistiek (workshop)

  Let op: voor de studiepaden ‘Kinderboeken’ en ‘Cultureel Ondernemen in het Boekenvak’ zijn de minor Boekwetenschap en handschriftenkunde en het instapprogramma geen toelatingsvoorwaarde. 

  Pre-master

  Als je niet direct voldoet aan de toelatingseisen, bijvoorbeeld als je een relevant hbo-bachelordiploma hebt die niet direct toegang biedt, dan kun je je deficiënties wegwerken door de pre-master Boekwetenschap te volgen.

  Pre-master Boekwetenschap

  Nederlandse taaleis

  Ben je een internationale student? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, dien je dit diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

  Meer over de taaleisen
 • 3. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. Let op: de collegegeldmeter werkt niet goed in Safari.

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

  Meer informatie over kosten
 • 4. Schrijf je in voor de master Kunst- en cultuurwetenschappen via Studielink
 • 5. Meld je aan voor de master in MyInfo

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Hiermee krijg je toegang tot MyInfo, het aanmeldformulier waarin je je aanmelddocumenten kunt uploaden. 

  Bereid je aanmelding goed voor en zorg dat je alle benodigde documenten klaar hebt staan. Je dient de onderstaande documenten te uploaden:

  • curriculum vitae;
  • bewijs van taalvaardigheid (indien van toepassing);
  • actuele cijferlijst, uitgegeven door je onderwijsinstelling (ben je UvA-student, dan is een printscreen uit SIS voldoende);
  • diploma (indien behaald)* of een lijst van vakken die je nog moet behalen;
  • vertaling van je diploma en cijferlijst (indien niet Nederlands, Engels, Duits of Frans).

  Voor deze opleiding zijn geen aanvullende programmaspecifieke documenten vereist. 

  *Let op: Als je je diploma nog niet hebt behaald maar wel in het bezit bent van alle andere overige aanmelddocumenten, dan kun je je aanmelding indienen - zolang je maar vóór 1 september je bachelordiploma behaalt.

  Dien je aanmelding in vóór de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen. We adviseren je om je aanmelding inclusief aanmelddocumenten zo vroeg mogelijk in te dienen, en niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder we je kunnen informeren over je toelating.

 

Na je aanmelding

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, controleren we of je de juiste documenten hebt aangeleverd en of je (als niet-Nederlandse student) voldoet aan de taaleis. Als dit het geval is, sturen we je aanmelding door naar de toelatingscommissie. Binnen 10 tot 12 weken ontvang je per e-mail uitsluitsel of je bent toegelaten tot de master.

Als je wordt toegelaten, ontvang je een besluit van (voorwaardelijke) toelating. Om verder te gaan met je inschrijving moet je dit aanbod zo snel mogelijk accepteren. Lees meer over de stappen die je moet nemen na voorwaardelijke toelating op de website van de Graduate School of Humanities: