For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)
Compare programmes

Studieprogramma

Stadsgeschiedenis is een interdisciplinaire master ontwikkeld door docenten en onderzoekers van de afdelingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Dankzij deze combinatie biedt het programma een uniek en veelzijdig perspectief op steden en gebouwde structuren. Het vakkenaanbod is praktijkgericht en onderzoeksgestuurd, waardoor je goed wordt voorbereid op het werkveld en direct kunt bijdragen aan het lopende onderzoek van docenten. Of het nu gaat om Rome als centrum van het Romeinse Rijk of de gentrificatie van de Amsterdamse Jordaan: je wordt met deze master aangemoedigd om jouw architectuur- en stadshistorische interesses te volgen.

 

 

VAKKEN SEM 1 SEM 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 EC
 • Kernvak Stadsgeschiedenis I: Perspectieven op de stad
  1—2
  12
 • Themacollege I: De digitale stad. Architectuur en geschiedenis van Joods Amsterdam
  ???studyprogramme .period??? 1
  6
 • Themacollege II: De stad en het archief
  ???studyprogramme .period??? 2
  6
 • Kernvak Stadsgeschiedenis II: De praktijk van de stad
  ???studyprogramme .period??? 3
  6
 • Vrije keuze
  4—5
  12
 • Masterscriptie Geschiedenis
  4—6
  18
UvA Studiegids: Stadsgeschiedenis
 • Kernvakken en themacollege's
  • Perspectieven op de stad
   Stadshistorici zijn gefascineerd door de gelaagdheid van steden. In dit vak maak je kennis met thema’s, methoden en theorieën van de stads- en architectuurgeschiedenis die deze gelaagdheid analyseren. Tijdens het vak kies je een theorie die jou aanspreekt en past deze toe in onderzoek naar één specifieke straat.
  • De digitale stad
   Met GIS-systemen leren studenten historische gegevens te visualiseren en om te zetten naar 3D-reconstructies van verdwenen stadslandschappen, om hiermee nieuwe vragen te stellen aan archiefmateriaal. Dit vak was in 2018 genomineerd voor de facultaire onderwijsprijs.
  • De praktijk van de stad
   In tal van situaties heeft ons werkveld, of het nu gemeenten, ontwerpbureaus, erfgoedinstellingen of musea zijn, behoefte aan historische expertise. Voorbeelden zijn de (her)ontwikkeling van een wijk, het aanwijzen en beschermen van erfgoed, het maken van een tentoonstelling of documentaire, of het ontwikkelen van stedelijk beleid. Je werkt in dit vak aan een concrete casus die is aangeleverd door een opdrachtgever uit de praktijk, waarin je je historische kennis van de stad inzet voor onderzoek naar een actueel stedelijk of stedenbouwkundig vraagstuk.
  • De stad en het archief
   Iedere stadshistoricus moet leren werken met primaire bronnen, of dat nu plattegronden, ontwerpschetsen, schilderijen of geschreven teksten zijn. In dit college maak je nader kennis met een archief, onderzoeksinstituut of museum met een grote en diverse collectie op het gebied van de architectuur- en stadsgeschiedenis en ga je ter plekke aan de slag met origineel materiaal.
 • Keuzeruimte

  De keuzeruimte vul je in overleg met docenten zelf in, waarbij de mogelijkheid bestaat om vakken te volgen aan andere universiteiten in binnen- en buitenland. Het is ook mogelijk om je keuzeruimte te benutten voor een stage.

 • Stage

  Studenten Stadsgeschiedenis lopen stage bij onder andere het Centraal Museum Utrecht, het Amsterdam Museum, ARCAM, Bureau Monumenten en Archeologie, de Amsterdamse dienst Ruimte en Duurzaamheid, en Crimson Architectural Historians. De kennis en vaardigheden uit de master worden hier direct toegepast, onder andere om een breder publiek te bereiken. Studenten houden in veel gevallen freelanceopdrachten of een vast dienstverband over aan hun stage.

 • Excursie

  Ons werkgebied is de stad. Het is daarom vanzelfsprekend dat we regelmatig de collegezalen verruilen voor de straten van Amsterdam, bijvoorbeeld de omliggende Nieuwmarktbuurt, maar ook de Bijlmermeer, en andere Nederlandse steden. Dit zijn de momenten waarop we gezamenlijk de sporen van het verleden traceren, bijvoorbeeld die van de aanleg van de zeventiende-eeuwse grachtengordel of de naoorlogse stadsvernieuwing.

Doorstroommogelijkheden

Als je tijdens de master Stadsgeschiedenis ontdekt dat je meer onderzoek zou willen doen, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar de tweejarige research master Geschiedenis. Na het doorlopen van de selectieprocedure en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken die je tijdens het eenjarige programma hebt behaald, meenemen naar de onderzoeksmaster. De examencommissie beslist welke vakken hiervoor in aanmerking komen. Let op: je kunt alleen per september instromen in de onderzoeksmaster.

Webinar UvA-master Stadsgeschiedenis

Hoe is het om Stadsgeschiedenis aan de UvA te studeren? Hoe ziet het studieprogramma eruit? Deze (en meer) vragen worden in deze webinar beantwoord.