For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Master
Stads- en architectuurgeschiedenis
Compare programme

Toelating en inschrijven

We raden je aan je aanmelding zo vroeg mogelijk in te dienen, in plaats van te wachten tot de aanmelddeadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder je bericht ontvangt over je toelating.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines

  Studenten met een non-EU/EER-nationaliteit
  1 maart 2024, 23.59 uur (meld je aan in Studielink vóór 27 februari; zie stap 4)

  Deadline voor studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit
  15 mei 2024, 23.59 uur (meld je aan in Studielink vóór 13 mei; zie stap 4)

  Let op: EU/EER-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.

 • 2. Check de toelatingseisen

  De master Stads- en architectuurgeschiedenis is toegankelijk voor kandidaten die beschikken over een universitaire bachelorgraad in een van de volgende opleidingen:

  • Geschiedenis
  • Europese studies met een major Europese geschiedenis (UvA)
  • een andere geesteswetenschap, een liberal arts-opleiding, een sociale wetenschap, of bouwkunde (TU Delft/TU Eindhoven) met een minimum van 30 EC aan vakken behaald op het gebied van geschiedenis of architectuurgeschiedenis. De minor architectuur- en stedenbouw (30 EC) vormt voor bachelorstudenten in genoemde studierichtingen een goede voorbereiding op de master Stads- en architectuurgeschiedenis.

  Studentprofiel

  Je komt in aanmerking voor deze master als je aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • Je hebt een sterke wetenschappelijke interesse in het verleden en heden van stedelijke samenlevingen en de fysieke stad binnen en/of buiten Europa.
  • Je houdt van interdisciplinair en vergelijkend onderzoek, waarbij je verbanden legt tussen het lokale en het globale, en de stad benadert vanuit sociaaleconomische, ruimtelijke, culturele en politieke invalshoeken.
  • Je bent in staat om zelfstandig (architectuur-)historisch onderzoek te doen en je vindt het uitdagend om theoretische inzichten toe te passen in je eigen onderzoek.
  • Je ben geïnteresseerd in de toepassing van je wetenschappelijke kennis in actuele stedelijke vraagstukken.
  • Je hebt voldoende academische kennis op het gebied van de geschiedenis als discipline.

  Pre-master

  Heb je een van de genoemde diploma's maar zonder 30 EC op het gebied van geschiedenis of architectuurgeschiedenis, dan kun je je deficiënties wegwerken via de pre-master Geschiedenis. Dit geldt ook voor hbo-studenten met een relevant diploma, zoals Lerarenopleiding Geschiedenis, Lerarenopleiding Kunstgeschiedenis of Stedenbouw/Architectuur.

  Voor studenten met een academische bachelor bedraagt het schakelprogramma 30 EC; voor studenten met een hbo-bachelor 42 EC.

  Nederlandse taaleis

  Ben je een internationale student? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, dien je dit diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

 • 3. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken.

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

 • 4. Schrijf je in voor de master Geschiedenis via Studielink
 • 5. Vul het aanmeldformulier in via MyInfo

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Hiermee krijg je toegang tot MyInfo, het aanmeldformulier waarin je je aanmelddocumenten kunt uploaden. 

  Bereid je aanmelding goed voor en zorg dat je alle benodigde documenten klaar hebt staan. Je dient de onderstaande documenten te uploaden:

  • curriculum vitae;
  • bewijs van taalvaardigheid (indien van toepassing);
  • actuele cijferlijst, uitgegeven door je onderwijsinstelling (ben je UvA-student, dan is een printscreen uit SIS voldoende);
  • diploma (indien behaald)* of een lijst van vakken die je nog moet behalen;
  • vertaling van je diploma en cijferlijst (indien niet Nederlands, Engels, Duits of Frans).

  *Let op: Als je je diploma nog niet hebt behaald maar wel in het bezit bent van alle andere overige aanmelddocumenten, dan kun je je aanmelding indienen - zolang je maar vóór 1 september je bachelordiploma behaalt.

  Dien je aanmelding in vóór de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen. We adviseren je om je aanmelding inclusief aanmelddocumenten zo vroeg mogelijk in te dienen, en niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder we je kunnen informeren over je toelating.

 

Na je aanmelding

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, controleren we of je de juiste documenten hebt aangeleverd en of je (als niet-Nederlandse student) voldoet aan de taaleis. Als dit het geval is, sturen we je aanmelding door naar de toelatingscommissie. De toelatingscommissie zal de dossiers vanaf februari kunnen beoordelen. Daarna ontvang je binnen zes tot acht weken per e-mail uitsluitsel of je bent toegelaten tot de master of niet.

Als je wordt toegelaten, ontvang je een besluit van (voorwaardelijke) toelating. Om verder te gaan met je inschrijving moet je dit aanbod zo snel mogelijk accepteren. Lees meer over de stappen die je moet nemen na voorwaardelijke toelating op de website van de Graduate School of Humanities: