For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Wereldgeschiedenis

In de collegereeks Wereldgeschiedenis kijken we naar de langetermijnprocessen op met name sociaal-economisch terrein in de werelddelen afzonderlijk en in de wereld als geheel.

In de eerste decennia van de 20ste eeuw lagen de rijkste landen ter wereld (gemeten naar inkomen per hoofd van de bevolking) zonder uitzondering in West-Europa en in de voormalige Europese koloniën in Noord-Amerika en Oceanië: Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland. Dit verschil tussen het Westen en de rest van de wereld heeft niet altijd bestaan. Sterker nog, lange tijd was Europa een weinig ontwikkelde uithoek van het grote Euro-Aziatische continent waar de toon werd gezet door hoogontwikkelde samenlevingen in China, India en het Midden-Oosten. 

Het Open UvA-college Wereldgeschiedenis behandelt de achtergronden en de verschillende debatten omtrent de 'Rise of the West', ook wel ‘the Great Divergence’ genoemd. Die laat zich overigens het best bestuderen in een zeer breed perspectief. In het college wordt dan ook niet uitsluitend stilgestaan bij de ontwikkelingen in Europa zelf, maar wordt ook veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen in andere werelddelen.

Docent

dr. C.M. (Clé) Lesger

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Geschiedenis

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • 8 september t/m 16 oktober 2020
  • dinsdag van 13.00-15.00 uur
  • online
  • cursusprijs: € 180 (AUV-leden € 162)

Let op: dit vak maakt deel uit van het reguliere onderwijsaanbod van de UvA. Er kunnen ook tijdens de collegereeks wijzigingen in het rooster optreden. Raadpleeg daarom altijd het rooster voor actuele gegevens.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-college
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal Jared Diamond, Guns, germs and steel. A short history of everybody for the last 13.000 years (Londen 1998 of een latere uitgave). Enkele hoofdstukken hieruit.
Aanvullende teksten worden beschikbaar gesteld via Canvas.
Syllabus van de hoorcolleges.
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges, geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 10 dagen voor aanvang (plaatsing op basis van beschikbaarheid)

Publieksprogramma Geesteswetenschappen

Dit Open UvA-college maakt deel uit van het publieksprogramma van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Naast Open UvA-colleges omvat het publieksprogramma ook bijzondere lezingen en collegereeksen. Het publieksprogramma is bedoeld voor alumni, werknemers die bijscholing wensen en alle anderen met interesse in kunst, cultuur, filosofie, taal en literatuur, geschiedenis en religie.

Wereldgeschiedenis
Mode
Credits 0 ECTS, 6 weeks
Language of instruction Dutch
Starts in September