For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
Vakaanmelding

Eerstejaars bachelorstudenten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als eerstejaars bachelorstudent meld je je niet zelf aan voor de eerstejaarsvakken maar vul je het intakeformulier in. Hierna word je door de onderwijsadministratie aangemeld voor al het onderwijs. Het intakeformulier is beschikbaar vanaf begin juni.

Vanaf het tweede studiejaar ben je zelf verantwoordelijk voor je vakaanmelding.