For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Studiebegeleiding bij Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Heb je ASS en heb je daardoor studieproblemen of wil je ze voorkomen? Dan kun je als UvA-student mogelijk gebruik maken van de extra studentbegeleiding die de UvA biedt.

Voorwaarde

Een door een GGZ-instelling, particulier psycholoog of psychiater gestelde diagnose en ambulante begeleiding vanuit de GGZ.

Doel

Het bijtijds onderkennen en voorkomen van problemen die kunnen leiden tot studievertraging.

Inhoud

Als student krijg je een vaste begeleider toegewezen waarmee je op een vast tijdstip afspreekt. Je bespreekt je studieactiviteiten en eventuele problemen waar je tegenaan loopt. De begeleider maakt, samen met jou, een studieplan. Waar nodig passen jullie dit aan. Op deze manier zullen problemen die kunnen leiden tot studievertraging tijdig onderkend kunnen worden. Zo nodig bieden we ook hulp bij het contact met docenten, studieadviseurs of decanen.

Kosten

Aan de studentbegeleiding zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

  • Voldoe je aan de voorwaarde en heb je interesse? Stuur ons dan een een e-mail. Je krijgt van ons een aanmeldingsformulier toegestuurd, waarna  een studentenpsycholoog een afspraak met je maakt om te bepalen of je gebruik kunt maken van onze begeleiding.
  • Voldoe je niet aan de voorwaarde en heb je klachten die je doen denken aan ASS en wil je daar eens over praten? Dan kun je een afspraak maken met een studentenpsycholoog. (N.B. het Bureau Studentenpsychologen doet geen onderzoek en stelt geen diagnose.)