For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Veelgestelde vragen over tentamenvoorzieningen

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de mogelijkheid tot een tentamenvoorziening bij de UvA.

Algemeen

 • Ik heb een functiebeperking. Wat kan de UvA voor mij betekenen?

  Maak 6 weken voor de start van de tentamens een afspraak met een studentendecaan voor het aanvragen van een tentamenvoorziening. Op basis van een aangeleverde verklaring en het gesprek met de studentendecaan, geeft de studentendecaan advies aan je opleiding over het soort en de geldigheidsduur van de voorziening(en).

  Tijdens het gesprek met de studentendecaan krijg je vragen als: in hoeverre heb je hinder van de functiebeperking, wat heb je ondernomen om de hinder te verminderen tot aan of je begeleiding hebt. Het kan ook blijken dat een tentamenvoorziening eigenlijk niet noodzakelijk is en er dus geen positief advies gegeven wordt. De UvA gaat uit van de noodzakelijkheid van een voorziening.

 • Ik heb geen functiebeperking. Kan ik een tentamenvoorziening aanvragen?

  Het kan zijn dat er een andere omstandigheid, bijvoorbeeld een chronische ziekte, is waardoor je een tentamenvoorziening nodig hebt. Maak dan 6 weken voor de start van de tentamens een afspraak met een studentendecaan om dit door te spreken. Op basis van een aangeleverde verklaring en het gesprek met de studentendecaan, geeft de studentendecaan advies aan je opleiding over het soort en de geldigheidsduur van de voorziening(en).

  Tijdens het gesprek met de studentendecaan krijg je vragen als: in hoeverre heb je hinder van de functiebeperking, wat heb je ondernomen om de hinder te verminderen tot aan of je begeleiding hebt. Het kan ook blijken dat een tentamenvoorziening eigenlijk niet noodzakelijk is en er dus geen positief advies gegeven wordt. De UvA gaat uit van de noodzakelijkheid van een voorziening.

 • Mijn functiebeperking staat er niet bij. Kan ik dan wel een voorziening aanvragen?

  Wanneer jij hinder hebt door een functiebeperking en/of chronische ziekte en een tentamenvoorziening denkt nodig te hebben, maak dan 6 weken voor de start van de tentamens een afspraak met een studentendecaan. Op basis van een aangeleverde verklaring en het gesprek met de studentendecaan, geeft de studentendecaan advies aan je opleiding over het soort en de geldigheidsduur van de voorziening(en).

  Tijdens het gesprek met de studentendecaan krijg je vragen als: in hoeverre heb je hinder van de functiebeperking, wat heb je ondernomen om de hinder te verminderen tot aan of je begeleiding hebt. Het kan ook blijken dat een tentamenvoorziening eigenlijk niet noodzakelijk is en er dus geen positief advies gegeven wordt. De UvA gaat uit van de noodzakelijkheid van een voorziening.

 • Mijn voorziening staat er niet bij. Kan ik dan wel een aanvraag doen?

  Wanneer jij hinder hebt door een functiebeperking en/of chronische ziekte en een tentamenvoorziening denkt nodig te hebben, maak dan 6 weken voor de start van de tentamens een afspraak met een studentendecaan. Op basis van een aangeleverde verklaring en het gesprek met de studentendecaan, geeft de studentendecaan advies aan je opleiding over het soort en de geldigheidsduur van de voorziening(en).

  Tijdens het gesprek met de studentendecaan krijg je vragen als: in hoeverre heb je hinder van de functiebeperking, wat heb je ondernomen om de hinder te verminderen tot aan of je begeleiding hebt. Het kan ook blijken dat een tentamenvoorziening eigenlijk niet noodzakelijk is en er dus geen positief advies gegeven wordt. De UvA gaat uit van de noodzakelijkheid van een voorziening.

 • Ik heb een tentamenvoorziening. Moet ik het dan voor het tentamen melden?

  Kijk op de website Voorzieningen bij de UvA onder het kopje 'Tentamenvoorzieningen' wat je nog moet ondernemen wanneer je een tentamenvoorziening hebt. Dit verschilt per faculteit.

 • Krijg ik automatisch dezelfde voorzieningen die ik kreeg op de middelbare school of op een andere instelling binnen het hoger onderwijs?

  Nee, de UvA kan afwijken van adviezen voor voorzieningen, die door deskundigen of andere onderwijsinstellingen zijn gegeven.

  Maak 6 weken voor de start van de tentamens een afspraak met een studentendecaan voor het aanvragen van een tentamen- of andere voorziening. Op basis van een aangeleverde verklaring en het gesprek met de studentendecaan, geeft de studentendecaan advies aan je opleiding over het soort en de geldigheidsduur van de voorziening(en).

  Tijdens het gesprek met de studentendecaan krijg je vragen als: in hoeverre heb je hinder van de functiebeperking, wat heb je ondernomen om de hinder te verminderen tot aan of je begeleiding hebt. Het kan ook blijken dat een tentamenvoorziening eigenlijk niet noodzakelijk is en er dus geen positief advies gegeven wordt. De UvA gaat uit van de noodzakelijkheid van een voorziening.

 • Hoe lang voor het tentamen moet ik een tentamenvoorziening aanvragen?

  Maak 6 weken voor de start van de tentamens een afspraak met een studentendecaan voor het aanvragen van een tentamen- of andere voorziening Op basis van een aangeleverde verklaring en het gesprek met de studentendecaan, geeft de studentendecaan advies aan je opleiding over het soort en de geldigheidsduur van de voorziening(en).

  Tijdens het gesprek met de studentendecaan krijg je vragen als: in hoeverre heb je hinder van de functiebeperking, wat heb je ondernomen om de hinder te verminderen tot aan of je begeleiding hebt. Het kan ook blijken dat een tentamenvoorziening eigenlijk niet noodzakelijk is en er dus geen positief advies gegeven wordt. De UvA gaat uit van de noodzakelijkheid van een voorziening.

 • Ik ben te laat voor de aanvraag van een tentamenvoorziening. Wat moet ik nu doen?

  Wanneer je te laat bent, kun je pas voor de volgende tentamenperiode een aanvraag indienen. Maak een afspraak met een studentendecaan voor het aanvragen van een tentamenvoorziening. Op basis van een aangeleverde verklaring en het gesprek met de studentendecaan, geeft de studentendecaan advies aan je opleiding over het soort en de geldigheidsduur van de voorziening(en).

  Tijdens het gesprek met de studentendecaan krijg je vragen als: in hoeverre heb je hinder van de functiebeperking of wat heb je ondernomen om de hinder te verminderen tot aan of je begeleiding hebt. Het kan ook blijken dat een tentamenvoorziening eigenlijk niet noodzakelijk is en er dus geen positief advies gegeven wordt. De UvA gaat uit van de noodzakelijkheid van een voorziening.

 • Hoe maak ik een afspraak met een studentendecaan?
 • Kan ik in een rustige ruimte tentamen maken vanwege mijn ADHD of ASS?

  Een rustige of aparte ruimte is geen tentamenvoorziening voor studenten met ADHD of ASS. Maak een afspraak met een studentendecaan om te bespreken of een andere voorziening, training of vorm van begeleiding passend kan zijn.

  Zie ook: Studeren met ADHD of Studiebegeleiding bij ASS.

 • Ik gebruik een rolstoel en heb een tafel in de collegezaal nodig.

  Maak een afspraak met je studieadviseur om dit te regelen.

 • Ik heb heel erg veel last van paniek- en/of angstklachten; mag ik apart zitten bij het tentamen?

  Paniek en/of angstklachten (faalangst) zijn geen reden om het tentamen in een aparte ruimte te maken. Maak een afspraak met de studentendecaan om jouw situatie te bespreken. De UvA biedt ook trainingen aan die jou kunnen helpen om je minder angstig te voelen tijdens een tentamen.

 • Ik heb op de DUO website gelezen dat ik een jaar collegegeld terug kan krijgen vanwege mijn functiebeperking?

  In sommige situaties is er een regeling van DUO mogelijk waarbij je een verlenging van de prestatiebeurs krijgt. Dit kan alleen wanneer je door de functiebeperking (en/of chronische ziekte) meer dan 6 maanden studievertraging hebt opgelopen.

  Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, maak dan een afspraak met een studentendecaan.

 • Wanneer mag ik mijn tentamen op een laptop maken?

  Alleen wanneer je een ernstige motorische beperking hebt, kun je een tentamen op een laptop maken. De UvA gaat uit van de noodzakelijkheid van een tentamenvoorziening.

 • De studentendecaan geeft mij geen tentamenvoorziening.

  Bespreek dan met de studentendecaan wat eventueel een vervolgstap kan zijn.

Dyslexie

 • Hoe vraag ik extra tentamentijd aan vanwege mijn dyslexie, want ik zie het niet op de website staan?

  Via onze website over dyslexie kun je jouw dyslexieverklaring en dyslexierapport uploaden. Een studentendecaan zal jouw dyslexieverklaring en rapport beoordelen en laat je dan weten of je wel of geen extra tentamentijd krijgt. Je ontvangt hierover een email.

 • Ik heb alleen een dyslexieverklaring, geen verslag. Wat nu?

  Je dient altijd een kopie van een geldig dyslexierapport te uploaden, het gehele onderzoeksverslag. Dat vragen we om de volgende redenen:

  • Een dyslexierapport geeft ons informatie die nuttig kan zijn in verband met een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan jou als student.
  • Er worden regelmatig dyslexierapporten en dyslexieverklaringen afgegeven aan mensen die niet dyslectisch blijken te zijn.
  • Er worden dyslexierapporten en dyslexieverklaringen afgegeven door mensen die niet bevoegd zijn tot het doen van diagnostisch onderzoek.
 • Mijn huisarts wil geen verklaring geven. Wat moet ik nu doen?

  Voor de aanvraag van een tentamenvoorziening is een onderbouwend document noodzakelijk. Indien nodig kan de studentendecaan een brief voor je maken waarin de reden van de aanvraag van de verklaring staat en een huisarts of specialist begrijpt waarom het nodig is.

Extra tentamentijd