For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Voorzieningen

voor studenten met een functiebeperking of dyslexie
Voorzieningen bij de UvA

Als je een functiebeperking hebt, kun je soms in aanmerking komen voor een tentamenvoorziening. Een belangrijke voorwaarde is dat de tentamenvoorziening noodzakelijk is en niet in strijd mag zijn met de eindtermen van de opleiding.

 • Wanneer kom je in aanmerking voor een voorziening?

  Om een voorziening aan te kunnen vragen, is bewijs van de functiebeperking vereist. In geval van:

  • een mobiele of zintuigelijke functiebeperking: een verklaring van huisarts of specialist waarin staat in hoeverre jouw functiebeperking de studie beïnvloedt, of uitdraai van het medisch dossier
  • psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld AD(H)D, ASS): een onderzoeksverslag van een psychiater of een onderzoeksverslag van GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
  • dyslexie en dyscalculie: een onderzoeksverslag van GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd), klinisch psycholoog (KP), psycholoog met Kinder- en Jeugdregistratie van het NIP (K&J-NIP geregistreerd) of een orthopedagoog-generalist (NVO-geregistreerd).

  Let op: de UvA kan afwijken van adviezen voor voorzieningen, die door deskundigen of andere onderwijsinstellingen zijn gegeven.

 • Hoe vraag je een voorziening aan?

  Maak tijdig een afspraak met een studentendecaan voor het aanvragen van een tentamen- of andere voorziening. Op basis van je aangeleverde verklaring of dyslexierapport geeft de studentendecaan advies aan je opleiding over het soort voorziening(en) en de geldigheidsduur van het advies.

  N.B. bij dyslexie hoef je voor het aanvragen van extra tentamentijd geen afspraak te maken; het uploaden van je dyslexierapport volstaat. Ga hiervoor naar onze pagina over dyslexie, waar je ook een filmpje met uitleg vindt.

 • Hoe loopt een aanvraag?
  • De studentendecaan zal je vragen stellen als: Op grond waarvan wil je een voorziening aanvragen? Is de voorziening voor jou noodzakelijk? Wat zijn je klachten of waarom vraag je de voorziening aan? Waarom heb je deze voorziening nodig? Heb je op de middelbare school ook voorzieningen gehad en hoe heeft dat voor je gewerkt?
  • Er wordt altijd een verklaring gevraagd ter onderbouwing van de aanvraag. Na ontvangst van de verklaring kan er een uiteindelijke beslissing genomen worden of je wel/geen of een tijdelijke voorziening krijgt.
  • De studentendecaan adviseert vervolgens de examencommissie of een voorziening wel/niet of tijdelijk aangeboden wordt. De examencommissie neemt het uiteindelijke besluit.
 • Mogelijke voorzieningen

  Voorbeelden van tentamenvoorzieningen

  • Extra tentamentijd
  • Laptop (alleen bij motorische functiebeperkingen en in overleg met de opleiding)
  • Andere voorzieningen, afhankelijk van de beperking en noodzaak (in overleg met de opleiding)

  Voorbeelden van financiële voorzieningen

  • Compensatie bij studievertraging
  • Studietoeslag. In sommige gevallen is het mogelijk om een studietoeslag aan te vragen via de gemeente waarin je woont. Voor Amsterdam vind je hierover informatie via de website van de gemeente. Deze studietoeslag is bedoeld voor studenten met een functiebeperking die niet of beperkt kunnen werken.

  Voorbeelden van overige voorzieningen

  • Voorzieningen van de Universiteitsbibliotheek, bijvoorbeeld
   • de omzetting van boeken in een pdf-bestand
   • text-to-speech software
   • spraakherkenningssoftware
   • extra grote beeldschermen
   • aanpassingen bij reuma, RSI
  • Toegankelijke (college)zalen: bekijk het overzicht van (college)zalen binnen de UvA die toegankelijk zijn voor studenten met een mobiliteitsbeperking. (Let wel: deze lijst is niet up to date. Neem contact op met een studentendecaan, indien je hier vragen over hebt.)