For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

In deze masterclass gaan we in op de impact van de (COVID-19) crisis op de organisatie, en op de financiële functie.

Detail Summary
Date 29 October 2020
Time 19:00 -20:45

Wat is de impact van de crisis voor de omzet? Zijn organisaties in staat om kosten snel terug te brengen? Wat betekent dat voor mensen die binnen jouw organisatie actief zijn? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de organisatie voldoende liquide blijft? Helpt technologie in dat proces? Leidt de (COVID-19) crisis tot heroverweging van de strategie (bijvoorbeeld meer local sourcing) en speelt finance een rol in dat soort overwegingen? Leidt de (COVID-19) crisis tot een snellere digitale transformatie van de organisatie of van finance, en zo ja, op welk gebied?

In deze masterclass zal Frank Verbeeten (hoogleraar Accounting aan de UvA) een introductie geven op het onderwerp. Deze is mede gebaseerd op een onderzoek dat dit voorjaar is afgerond. Vervolgens zal Marc Toebes (Finance Manager Hema, voorheen Philips en Numico) ingaan op hoe je in de praktijk om kunt gaan met een crisis, en welke rol je speelt als Finance Manager. Zaken die van belang zijn betreffen de eventuele aanpassingen van het business model, de korte- en langetermijnimpact op de onderneming, de positie van Finance in de onderneming en de verschuiving in aandacht die je ziet binnen organisaties en binnen Finance.

Het is de bedoeling dat we – mede op basis van de bijdrage van Marc - een open gesprek aangaan over de recente ontwikkelingen op dit gebied, zodat we van elkaar kunnen leren en er ‘sterker voor staan’ in de 1,5-metereconomie.

Programma

  • 18.45-19.00 uur - Digitale inloop
  • 19.00-19.30 uur - Theorie (Frank Verbeeten, incl. polls)
  • 19.30-19.45 uur - Korte pauze
  • 19.45-20.30 uur - Praktijk (Mark Toebes, incl. discussie in breakoutgroepen)
  • 20.30-20.45 uur - Afronding