For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
MBA in Healthcare Management

Testimonials

MBA in Healthcare Management

Minka van Dongen

Minka van Dongen - Alumna MBA in Healthcare Management & Manager Klinische Chemie

"Op dit moment ben ik manager van de afdeling Klinische Chemie van het VU medisch centrum. Ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd en vaar wat betreft mijn managementtaken voornamelijk op mijn eigen ervaringen en ideeën. Dit heeft me een heel eind gebracht, maar op dit punt in mijn carrière heb ik behoefte aan meer reflectie en verdieping. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? En welke mogelijkheden zijn er nog meer? Ik wil de (noodzakelijke) brug tussen de inhoud en bedrijfsvoering kunnen slaan. Professioneel management en een gezond financieel beleid zijn immers steeds belangrijker voor het behoud en de verbetering van ons huidige zorgstelstel."

Joost Wiersinga

Joost Wiersinga - Almunus MBA in Healthcare Management & Internist

"Tijdens mijn In-Company project heb ik meegewerkt aan de alliantie tussen de twee grootste ziekenhuizen van Amsterdam. Het was een plezier en voorrecht om samen te werken met studenten die vaak een ander vakgebied hebben. We hebben een nieuwe organisatie structuur voorgesteld, waarin twee afdelingen opgaan in een nieuwe divisie, met een jaarlijkse omzet van ca. 100 miljoen euro. Deze structuur kan als startpunt dienen voor verdere besluitvorming met medische staf en Raad van Bestuur."

Jort Berghuis

Jort Berghuis - Alumnus MBA in Healthcare Management & Huisarts

"Ik heb gekozen voor de MBA in Healthcare Management omdat van een zorgprofessional vandaag de dag meer wordt verwacht dan vakinhoudelijke kennis alleen. Van het leiden van een bedrijf, het inspelen op de veranderingen in de markt tot het efficiënt omgaan met kosten zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Deze MBA helpt mij daarbij, door de juiste combinatie van business vakken en actuele onderwerpen uit de gezondheidszorg."

MBA healthcare alumni

Emmelotte de Bakker - Alumna MBA in Healthcare Management, Tandarts & praktijkeigenaar

"De opleiding is zeer praktijkgericht. De kennis van vakken zoals Competitive Strategy, Financial Accounting, Process Improvement en Marketing kan ik direct in mijn praktijk toepassen. Door de MBA kijk ik nu op een heel andere manier naar mijn praktijk en maak ik betere en meer bewuste keuzes als tandarts én manager.''

MBA healthcare alumni

Rosa Remmerswaal - Alumna MBA in Healthcare Management & Consultant

"In mijn werk krijg ik veel te maken met beleids-en stelselvraagstukken. Deze vraagstukken kunnen alleen bijdragen aan het verbeteren van de zorg als de klinische praktijk nauw betrokken is. De studenten van de MBA hebben verschillende specialisaties en vervullen diverse functies in de zorg. Dit leidt telkens tot interessante discussies, die me leerden hoe artsen en verpleegkundigen tegen de theoretische raamwerken en actualiteiten aankijken, maar ook hoe je gezamenlijk het gesprek kunt voeren om de zorg te optimaliseren.''