For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL
Bedrijfskunde in deeltijd

Wiskunde toelatingseis

Denk je erover om het programma van Bedrijfskunde in deeltijd te doen? Lees hier dan welke wiskundeniveau je nodig hebt.

Wat heb je minimaal nodig?

Je beschikt bij voorkeur over een vwo- of havo-diploma met wiskunde. Heb je geen vwo of hbo-diploma met wiskunde? Dan is het nodig om het certificaat wiskunde A halen. Je kunt ook de wiskunde toelatingstoets van de Amsterdam Business School maken.

Wiskunde toelatingstoets

Heb je geen vwo- of hbo-diploma met wiskunde en moet je het certificaat nog halen, dan kun je dat ook bij ons doen.

 • Wanneer: vanaf 15.00 uur 14 december, herkansing 18 januari. Duur 2 uur.
 • Waar: Amsterdam Business School
 • Voorbereiding: zelfstudie 
 • Kosten: € 250, inclusief één inzage en één herkansing. Exclusief literatuur, btw is niet van toepassing.

Aanbevolen literatuur voor de toets

Pach, F. en Wisbrun, H: Wiswijs, 4de druk, ca. € 65, ISBN 9789001876265

Onderwerpen voor de toets 

Oplossen van vergelijkingen

 • Lineaire vergelijkingen
 • Tweedegraads vergelijkingen

Functies

 • Functies en grafieken
 • Domein en bereik
 • Exponentiële functies en logaritmen

Verandering

 • Helling en afgeleide
 • Regels voor differentiëren
 • Kansrekening en statistiek

Kansrekening en statistiek

 • Kansrekening
 • Combinatoriek

Ergens anders een vwo- of havo- wiskunde A certificaat halen

Via verschillende organisaties is het mogelijk een certificaat te halen. Je kunt zelf kiezen waar je dat doet. Wel is het de bedoeling dat je het certificaat hebt, vóórdat het programma van Bedrijfskunde in deeltijd start.

Waar kun je het certificaat (onder andere) halen?

Wijzigingen voorbehouden.