For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

In 2015 interviewden zo’n 20 MA-studenten van de Opleiding Geschiedenis tientallen oudere Amsterdammers over hun herinneringen aan het leven in de Jordaan, de Indische Buurt en Tuindorp-Buiksloot (en enkele andere buurten). Dit deden ze in het kader van het MA-werkcollege van Jan Hein Furnée en op verzoek van maandblad Ons Amsterdam.

Op zondag 26 juni, van 14:00 tot 16:00 organiseert Ons Amsterdam, met wat steun van ACUH, een feestelijke bijeenkomst in het Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32 Amsterdam, ter afsluiting van het arbeidersbuurtenproject. Van februari tot en met mei wijdde Ons Amsterdam een vijftiental artikelen aan dit project, op basis van het onderzoek van de studenten. 

Om hun dankbaarheid te betuigen en het hele project feestelijk af te sluiten, nodigt Ons Amsterdam u uit voor een gezellige en ook een beetje leerzame bijeenkomst in het Stadsarchief Amsterdam. 

Programma

- Docent prof.dr. Jan Hein Furnée vertelt iets over de conclusies uit het onderzoek, en wat er verder met de interviews gaat gebeuren.

- Enkele studenten vertellen over hoe zij de interviews hebben ervaren.

- Geïnterviewden kunnen daarover desgewenst ook hun zegje doen.

- Ons Amsterdam geeft deelnemers een pakketje nummers van dit blad met de artikelen die op basis van de interviews over deze buurten zijn geschreven.

- In samenwerking met Filminstituut Eye en het Stadsarchief worden historische filmfragmenten van de Jordaan, Amsterdam-Oost en Amsterdam-Noord getoond

- En daarna de borrel, waarbij herinneringen uit het verdwenen (?) buurtleven kunnen worden uitgewisseld.

De bijeenkomst vindt plaats op de tweede verdieping van het Stadsarchief, de afsluitende borrel één verdieping hoger.

Wij hopen zeer u/jullie daar te mogen ontmoeten!

Wilt u zo vriendelijk zijn ons nog even te laten weten of wij op uw komst mogen rekenen? Dat kan via redactie@onsamsterdam.nl (o.v.v. ’26 juni’ ) of 020-305 36 56 (Peter-Paul de Baar, hoofdredacteur Ons Amsterdam).