For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Beroepsgeoriënteerde specialisatie

Nederlandssprekende studenten van het masterprogramma Television and Cross-Media Culture kunnen kiezen voor de beroepsgeoriënteerde specialisatie.

In deze specialisatie bestudeer je documentaire en fictieprojecten vanuit een kritisch beroepsperspectief. Belangrijke accenten liggen op research, ideeontwikkeling, analyse, evaluatie, argumentatie en contextualisering. De beroepsgeoriënteerde specialisatie richt zich op het beroepsveld van tv-researchers, redacteuren en eindredacteuren en tv-producenten.

De beroepsgeoriënteerde specialisatie kan ook binnen het masterprogramma Film Studies gevolgd worden.

Opbouw specialisatie

De beroepsgeoriënteerde specialisatie omvat 30 EC. In het eerste semester volg je het vak Research en ontwikkeling voor documentaire en fictie (18 EC) en in het tweede semester loop je een masterstage (12 EC).

Een uitgebreide beschrijving van de vakken de beroepsgeoriënteerde specialisatie vind je in de digitale UvA Studiegids.

UvA Studiegids: Beroepsgeoriënteerde specialisatie

Selectieprocedure

Voor de beroepsgeoriënteerde specialisatie geldt een selectieprocedure. Een van de voorwaarden voor toelating is een cijfergemiddelde van ten minste een 7.0.

Geef in je motivatiebrief aan of je een voorkeur hebt voor de documentaire of fictierichting. Ook als je geen specifieke voorkeur hebt, horen we dit graag. Naar aanleiding van je aanmelddossier kun je worden uitgenodigd voor een gesprek.

Hbo-bachelor: niet toelaatbaar

Studenten met een afgeronde hbo-opleiding zijn niet toelaatbaar tot deze master. De UvA heeft geen schakelprogramma voor deze master. 

Aanmelden via MyInfo

Om je aan te melden voor deze specialisatie vragen we je een aanmelding in te dienen via MyInfo. Een overzicht en uitleg van de gehele aanmeldprocedure en de aanmelddocumenten vind je onder Application and admission.

Vragen?

Heb je vragen over de beroepsgeörienteerde specialisatie, neem dan contact op met:

Dr. F.A.M. (Erik) Laeven
T: (0)20 525 6165
E: F.A.M.Laeven@uva.nl

of

Drs. J. (Judith) Tromp
T: (0)20 525 4509
E: J.Tromp@uva.nl