For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Studieprogramma

Het masterprogramma Documentaire en fictie omvat 90 EC en is als volgt opgebouwd:

 • 30 EC kernvakken
 • 12 EC keuzevakken
 • 30 EC leerwerktraject
 • 18 EC masterscriptie
 • Kernvakken

  Bij het kernvak Research en ontwikkeling voor documentaire en fictie staan dramaturgie en research centraal. Vaardigheden op het gebied van dramaturgie en research leer je door scenario’s en documentaireplannen te evalueren en te beoordelen, en in duo’s een eigen plan te ontwikkelen.

  Door deze “learning by doing” opzet krijg je inzicht in de keuzes en dilemma’s die van belang zijn tijdens het creatieve proces. Daarbij leer je te reflecteren op je eigen redactionele inbreng door het geven van feedback op elkaars werk en dat van professionals.

  De vakken Production Studies en State of the Art of Storytelling omvatten academisch onderzoek met betrekking tot institutionele, historische en theoretische kaders. Deze vakken richten zich respectievelijk op institutionele en beleidsmatige aspecten van het mediaveld, en op nieuwe ontwikkelingen van “storytelling” in de creatieve media.

 • Keuzevakken

  Je kunt je horizon verbreden of je verder specialiseren tijdens het laatste deel van de opleiding, door het volgen van een research seminar van de masterprogramma's Film Studies of Television and Cross-Media Culture. Voorbeelden zijn het seminar (Un)dressing Cinema, wanneer je je verder wilt verdiepen in Art-Direction en kostuum-design, of A Cognitive Approach to Visual and Multimodal Metaphor wanneer je de werking van metaforen in een vertelling verder wilt onderzoeken, of een seminar over Watching Post-Television. Het is ook mogelijk keuzevakken buiten Mediastudies te volgen. Bijvoorbeeld de masters Literary Studies en Religious Studies van de UvA bieden interessante keuzevakken die aansluiten bij de opleiding.

 • Leerwerktraject

  In het Leerwerktraject pas je de vaardigheden, kennis en inzichten toe die je in het eerste semester hebt opgedaan. Je kunt jezelf verder specialiseren in de richting van dramaturgie of research, maar ook in de richting van productie, distributie of programmering. Bij de keuze voor een bedrijf of organisatie waar je dit Leerwerktraject gaat doen, kun je gebruikmaken van de partners en het netwerk van de opleiding. Je wordt daarbij begeleid door de stagecoördinator. De uiteindelijke plaatsing wordt bepaald op basis van overeenstemming tussen de student, de Leerwerktraject-verlener en de stagecoördinator.

  Je leert tijdens dit traject om in de nieuwe en onbekende context mee te werken bij lopende projecten en je vaardigheden en probleemoplossend vermogen te ontwikkelen tot het niveau van een volwaardige junior-medewerker.

  Daarnaast doe je onderzoek naar vraagstukken die spelen in het werkveld, en die zich lenen voor academisch onderzoek. Je legt contact met wetenschappers die een connectie hebben met deze vraagstukken en onderzoekt de mogelijkheid tot samenwerking tussen het beroepsveld en de academische wereld. Dit onderzoek mondt uit in een reeks seminars, die je organiseert met je  medestudenten, waarin professionals uit de praktijk en academici in gesprek gaan over verschillende vormen en mogelijkheden van onderzoek.

 • Masterscriptie

  Op basis van je affiniteit en je interesse kies je zelf het onderwerp van je masterscriptie (18 EC). Met dit eindwerkstuk kun je je specialiseren en profileren binnen het mediaveld. Je wordt hierbij intensief begeleid door een docent.

 • Excursie

  Jaarlijks organiseren wij excursies in de vorm van workshops en presentaties van festivals en beroepsverenigingen, zoals de Dag van het scenario tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) en een bezoek aan DocLab en de masterclass van de Guest of Honor tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).