For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Academische staf

Programmacoördinator Christine Delhaye:

'De kernmodule van deze master is het vak Kunst en cultuur in het publieke domein. Dit vak biedt inzicht in de context die het functioneren van verschillende actoren in het culturele veld stuurt. Twee hedendaagse ontwikkelingen staan hierin centraal. De eerste is de ‘vermarkting’ van kunst en cultuur en de andere de politieke instrumentalisering van kunst en cultuur. Deze ontwikkelingen bepalen het functioneren van de culturele instellingen zelf, maar ook de invulling van het kunstenaarschap en de verwachtingen die het publiek koestert ten aanzien van cultuur. In de colleges bezoeken we ook enkele culturele instellingen in Amsterdam. Je ziet dan direct in de praktijk hoe breed ons studieveld is!'

dr. C.A.J.C. (Christine) Delhaye

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen

Andere leden van de academische staf

prof. dr. R.W. (René) Boomkens

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen

Mr F. (Francesco) Chiaravalloti

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen

dr. D.J. (Dos) Elshout

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen

dr. A.J.A. (Arnold) Heumakers

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen