For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

De arbeidsmarkt

Kunst, cultuur en politiek is een populaire sector. Als afgestudeerde van een kunst- en cultuuropleiding beschik je over gedegen vakkennis én kun je zelfstandig werken, analytisch denken, een kritische houding aannemen, mondeling en schriftelijk communiceren, plannen en organiseren... allemaal vaardigheden die van grote waarde zijn op de arbeidsmarkt.

Je kunt werk vinden bij orkesten, theatergroepen, organisatiebureaus, uitgeverijen en redacties van media, maar ook bij bijvoorbeeld musea en kunstuitleenbureaus. Ook beroepen als beleidsambtenaar bij de overheid, medewerker van culturele organisatiebureaus en marketing/communicatiemedewerker van culturele instellingen behoren tot de mogelijkheden.