For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder adolescenten laat een dalende trend zien, maar is nog steeds veel te hoog. Voorlichting heeft over het algemeen weinig effect op het gedrag van adolescenten. Bas van den Putte laat in zijn oratie zien hoe adolescenten in hun gezondheidsgedrag beïnvloed kunnen worden.

Kerngegevens van evenement Gezondheidsgedrag adolescent te beïnvloeden door omgeving
Datum 29 oktober 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Bas Van den Putte
Foto: Jeroen Oerlemans

Het gezondheidsgedrag van adolescenten wordt beïnvloed door hun sociale omgeving, meestal in ongezonde richting. De dagelijkse communicatie met vrienden en ouders heeft volgens Van den Putte veel meer invloed op het gedrag dan de incidentele voorlichting. Hij betoogt dat gezondheidspreventie op drie manieren effectiever kan worden gemaakt.

  1. Beïnvloed de beïnvloeders. Richt preventie op het beïnvloeden van de interpersoonlijke communicatie in meer gezonde richting.
  2. Dicht de lekkageplekken. Richt preventie op de (sociale omgeving van) adolescenten die als eersten beginnen met roken, drinken of drugs. Dit gaat tegen dat middelengebruik in de vriendengroep komt waarna het zich gaat verspreiden.
  3. Herhaling, herhaling, herhaling. Biedt voldoende tegenwicht tegen de vele impulsen die ongezond gedrag stimuleren.
Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij