For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

In de Verenigde Staten zijn de pensioenen voor werknemers in de publieke sector per staat georganiseerd. De financiering is op basis van kapitaaldekking. Bijna alle fondsen kennen een systeem van pensioentoezegging, met opbouw volgens een eindloonregeling. Veel van deze pensioenfondsen zijn in een positie van grote onderdekking. Deze onderdekking wordt vaak toegeschreven aan de invloed van politici op het financieel beheer van pensioenfondsen. Met het oog op hun (electorale) belangen op de korte termijn staan deze politici vaak een beleid voor van genereuze pensioentoezeggingen tegen een ontoereikende premie.

Kerngegevens van evenement De gevolgen van onderdekking van Amerikaanse pensioenfondsen
Datum 26 maart 2020
Tijd 14:00

Zina Lekniūtė gaat ze na in hoeverre de onderdekking van pensioenfondsen tot gevolg heeft dat de staten zelf hogere leenkosten over de door hen uitgegeven obligaties moeten betalen. Ook richt ze zich onder meer op maatregelen die aangrijpen op de parameters van de pensioenregeling en op de financieringsopzet, zoals de premiesystematiek en het indexatiebeleid.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. Z. Lekniūtė: Essays in Pension Underfunding: The Case of the U.S. State Pension Funds. Promotoren zijn prof. dr. R.M.W.J. Beetsma en prof. dr. E.H.M. Ponds.

Online verdediging

Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de UvA in de periode 23 maart t/m 6 april niet – zoals gebruikelijk – plaats in Agnietenkapel of Aula. De promovendi verdedigen van achter hun pc of laptop thuis op het online platform ZOOM hun proefschrift tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie.