Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Kies je filters

Oraties en promoties [archief]

Resultaten: 1 - 20 van 436
Resultaten: 1 - 20 van 436
 • 10 jan 2020
  De politiek van het droomlandschap

  10:00 | Promotie

  Seth Rogoff doet onderzoek naar de politiek van het droomlandschap. Het droomlandschap wordt hierbij gezien als een ruimte die geclaimd wordt door twee archetypische denkwijzen over de droom: de autoritaire en de ...

 • 18 dec 2019
  Graaf- en modderwerk in Amsterdam

  15:00 | Promotie

  In een archeologische stadsgeschiedenis belicht Ranjith Jayasena Amsterdam via de ondergrond als bron twee invalshoeken: de ruimtelijke ontwikkeling en de culturele geschiedenis. Ze gaat in het bijzonder in op de ...

 • 17 dec 2019
  Grootschalige waterwerken in Ecuador

  12:00 | Promotie

  Juan Pablo Hidalgo Bastidas wil met zijn onderzoek meer inzicht krijgen in de manier waarop machtsrelaties onderdeel werden van, en invloed hadden op, het ontwerp, de bouw en de implementatie drie grootschalige ...

 • 13 dec 2019
  Spectrale belichaming als esthetische opstand in de vrouwelijke kunstenaarspraktijk

  13:00 | Promotie

  Met haar onderzoek wil Janice McNab de conceptuele figuur definiëren die aanwezig is in het werk van vrouwelijke kunstenaars die de portretkunst hebben afgezworen als een adequate wijze van vastlegging van een leven ...

 • 12 dec 2019
  Verwerving van het kwantitatieve voornaamwoord ‘er’

  14:00 | Promotie

  Niet alle talen bezitten een kwantitatief voornaamwoord. Het Nederlands heeft ‘er’ echter wel één. Sanne Berends onderzoekt welke factoren een rol spelen in de verwerving van het Nederlandse kwantitatieve ...

 • 11 dec 2019
  Airpower in Afghanistan

  15:00 | Promotie

  Rob Sinterniklaas onderzoekt de invloed van de Revolution in Military Affairs (RMA) op de effectiviteit van het luchtwapen (‘airpower’) in irreguliere conflicten, met een focus op Afghanistan tussen 2001 en 2006. Hij ...

 • 4 dec 2019
  Het orgel in de 15e eeuw: architectuur en ontwerp

  15:00 | Promotie

  In de Middeleeuwen kwam in Europa een overweldigend aantal kathedralen en kerken tot stand. De kerk vormde voor de gemeenschap het geestelijke, sociale en culturele middelpunt. Dit kwam tot uitdrukking in liturgie en ...

 • 2 dec 2019
  Privacy in de republiek

  16:00 | Promotie

  Andrew Roberts richt zich in zijn onderzoek op twee vragen. De eerste is: waarom zouden republikeinen privacy moeten waarderen? De tweede vraag is: hoe kan privacy worden gewaarborgd op een manier die consistent is ...

 • 29 nov 2019
  Invloed van Nederlands en Engels op het leren van een derde taal

  10:00 | Promotie

  Rosalinde Stadt onderzoekt of Engels als tweede taal het leren van andere vreemde talen op de middelbare school beïnvloedt. Ze kijkt in hoeverre het Engels naast de moedertaal Nederlands wordt gebruikt bij het leren ...

 • 19 nov 2019
  Homo-datingapps in China

  10:00 | Promotie

  Shuaishuai Wang bestudeert de bloeiende economie van homo-datingapps en de diverse door datingapps bemiddelde homoseksuele intieme/seksuele praktijken in China. In tegenstelling tot westerse tegenhangers als Grindr ...

 • 1 nov 2019
  Het Amsterdamse institutionele groepsportret van 1525 tot 1850

  13:00 | Promotie

  Ruim honderd jaar geleden, in 1902, publiceerde Alois Riegl (1858-1905) het gezaghebbende Das holländische Gruppenporträt. Als een van de eersten ging hij dieper in op de specifiek compositorische en visuele ...

 • 1 nov 2019
  De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in strips

  11:00 | Promotie

  Van stripverhalen werd lange tijd gedacht dat die niet geschikt zijn om de geschiedenis op een ‘juiste’ manier te verbeelden. De strip ‘Maus’ van Art Spiegelman bracht daar verandering in. In Maus toont Spiegelman ...

 • 1 nov 2019
  Metaforen in Herodotus' Historiën

  10:00 | Promotie

  Aniek van den Eersten onderzoekt het opzettelijk gebruik van metaforen in Herodotus’ ‘Historiën’. Ze betoogt dat Herodotus metaforen gebruikt om structuur aan te brengen in zijn werk, om zijn hoofdpersonen te ...

 • 23 okt 2019
  Chinese religie en filosofie in drukwerk in de vroegmoderne Republiek

  13:00 | Promotie

  Trude Dijkstra onderzoekt representaties van Chinese religie en filosofie in drukwerk geproduceerd in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1595 en 1700. Door vorm, inhoud en materiaal-technische ...

 • 23 okt 2019
  Stijlfiguren in literaire vertalingen van Nederlandse romans

  10:00 | Promotie

  Aan de hand van zes bekroonde Nederlandse romans onderzoekt Imogen Cohen ‘normalisering’ in literaire vertalingen. Zij maakt hiertoe een analyse van de vertaling van Nederlandse creatieve woordcombinaties en ...

 • 22 okt 2019
  De stad als vaderland

  12:00 | Promotie

  De negentiende eeuw was een nationalistische eeuw. Met kunst, literatuur en architectuur verheerlijkten nationalisten het vaderlandse verleden. Het is echter de vraag of deze geestdrift ook gewaardeerd werd in de ...

 • 18 okt 2019
  Ziia Buniiatov en de geschiedenis van Azerbeidzjan

  13:00 | Promotie

  Sara Crombach zoomt in haar onderzoek in op de geschiedschrijving in Azerbeidzjan in de naoorlogse Sovjet-Unie. Het leven en werk van historicus en orientalist Ziia Musaevich Buniiatov (1923-1997) vormen het ...

 • 9 okt 2019
  Off-the-grid-uitvoeringen in Polen en Tsjechoslowakije

  11:00 | Promotie

  Olga Ryabets onderzoekt off-the-grid-uitvoeringspraktijken die tussen 1956 en 1989 vorm kregen in het socialistische Polen en het voormalige Tsjechoslowakije. In haar analyse daagt Ryabets bestaande opvattingen over ...

 • 1 okt 2019
  Nicolaes de Clerck: boekverkoper en kunstdrukker

  12:00 | Promotie

  In het onderzoek van Irene Schrier naar de relatie tussen het boek- en prentbedrijf staat Nicolaes de Clerck centraal. De Clerck was boekbinder, boekverkoper en boekuitgever, schrijver en vertaler, maar ook uitgever, ...

 • 1 okt 2019
  De verwerving van het Spaans als erftaal in Nederland

  10:00 | Promotie

  Erftaalsprekers zijn tweetalige sprekers die zowel de meerderheidstaal spreken van de regio waar zij wonen als een minderheidstaal die thuis wordt gesproken (en zo op natuurlijke wijze wordt verworven). Brechje van ...