Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Kies je filters

Oraties en promoties [archief]

Resultaten: 1 - 20 van 426
Resultaten: 1 - 20 van 426
  • 1 nov 2019
    Het Amsterdamse institutionele groepsportret van 1525 tot 1850

    13:00 | Promotie

    Ruim honderd jaar geleden, in 1902, publiceerde Alois Riegl (1858-1905) het gezaghebbende Das holländische Gruppenporträt. Als een van de eersten ging hij dieper in op de specifiek compositorische en visuele ...

  • 1 nov 2019
    De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in strips

    11:00 | Promotie

    Van stripverhalen werd lange tijd gedacht dat die niet geschikt zijn om de geschiedenis op een ‘juiste’ manier te verbeelden. De strip ‘Maus’ van Art Spiegelman bracht daar verandering in. In Maus toont Spiegelman ...

  • 1 nov 2019
    Metaforen in Herodotus' Historiën

    10:00 | Promotie

    Aniek van den Eersten onderzoekt het opzettelijk gebruik van metaforen in Herodotus’ ‘Historiën’. Ze betoogt dat Herodotus metaforen gebruikt om structuur aan te brengen in zijn werk, om zijn hoofdpersonen te ...

  • 23 okt 2019
    Chinese religie en filosofie in drukwerk in de vroegmoderne Republiek

    13:00 | Promotie

    Trude Dijkstra onderzoekt representaties van Chinese religie en filosofie in drukwerk geproduceerd in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1595 en 1700. Door vorm, inhoud en materiaal-technische ...

  • 23 okt 2019
    Stijlfiguren in literaire vertalingen van Nederlandse romans

    10:00 | Promotie

    Aan de hand van zes bekroonde Nederlandse romans onderzoekt Imogen Cohen ‘normalisering’ in literaire vertalingen. Zij maakt hiertoe een analyse van de vertaling van Nederlandse creatieve woordcombinaties en ...

  • 22 okt 2019
    De stad als vaderland

    12:00 | Promotie

    De negentiende eeuw was een nationalistische eeuw. Met kunst, literatuur en architectuur verheerlijkten nationalisten het vaderlandse verleden. Het is echter de vraag of deze geestdrift ook gewaardeerd werd in de ...

  • 18 okt 2019
    Ziia Buniiatov en de geschiedenis van Azerbeidzjan

    13:00 | Promotie

    Sara Crombach zoomt in haar onderzoek in op de geschiedschrijving in Azerbeidzjan in de naoorlogse Sovjet-Unie. Het leven en werk van historicus en orientalist Ziia Musaevich Buniiatov (1923-1997) vormen het ...

  • 9 okt 2019
    Off-the-grid-uitvoeringen in Polen en Tsjechoslowakije

    11:00 | Promotie

    Olga Ryabets onderzoekt off-the-grid-uitvoeringspraktijken die tussen 1956 en 1989 vorm kregen in het socialistische Polen en het voormalige Tsjechoslowakije. In haar analyse daagt Ryabets bestaande opvattingen over ...

  • 1 okt 2019
    Nicolaes de Clerck: boekverkoper en kunstdrukker

    12:00 | Promotie

    In het onderzoek van Irene Schrier naar de relatie tussen het boek- en prentbedrijf staat Nicolaes de Clerck centraal. De Clerck was boekbinder, boekverkoper en boekuitgever, schrijver en vertaler, maar ook uitgever, ...

  • 1 okt 2019
    De verwerving van het Spaans als erftaal in Nederland

    10:00 | Promotie

    Erftaalsprekers zijn tweetalige sprekers die zowel de meerderheidstaal spreken van de regio waar zij wonen als een minderheidstaal die thuis wordt gesproken (en zo op natuurlijke wijze wordt verworven). Brechje van ...

  • 27 sep 2019
    Peeren, Esther, hoogleraar FGw, Cultural analysis
    Culturele analyse, close reading en culturele verbeelding

    16:00 | Oratie

    Het is van cruciaal belang om culturele verbeeldingen in verschillende media, inclusief de meest populaire, serieus te nemen en aandachtig te analyseren om zo zichtbaar te maken hoe ze de sociale werkelijkheid op ...

  • 26 sep 2019
    Schavemaker, Margriet, hoogleraar FGw, Media en kunst in de museale praktijk
    Hoe kunnen musea relevanter en inclusiever worden?

    16:00 | Oratie

    Hoe kunnen musea relevanter en inclusiever worden? Deze vraag vormt het vertrekpunt in de oratie van Margriet Schavemaker.

  • 19 sep 2019
    De verhouding van De Gaulle tot de Joden van zijn tijd

    10:00 | Promotie

    Hoe verhield Charles de Gaulle zich tot de Joden van zijn tijd? Om te komen tot een antwoord op deze vraag bestudeert Emmanuel Foucaud-Royer het leven van De Gaulle, waarbij hij de nadruk legt op de het eerste - en ...

  • 18 sep 2019
    Zorg voor krankzinnigen in de 17e en 18e eeuw

    14:00 | Promotie

    Krankzinnigheid in de vroegmoderne periode spreekt tot ieders verbeelding. Ideeën variërend van horrorverhalen over eenzame opsluiting en wrede zorg tot een meer romantische kijk op de dwalende dorpsgek hebben ...

  • 17 sep 2019
    Klokkenluiden, anoniem hacktivisme en academische piraterij

    14:00 | Promotie

    Bernardo Casallas onderzoekt de mate waarin nieuwe digitale praktijken van illegaal, maar uit principe voortkomend verzet kunnen worden geïnterpreteerd als nieuwe vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij richt ...

  • 17 sep 2019
    Transnationalisme, migratie en feminisme in burgerlijke ongehoorzaamheid

    12:00 | Promotie

    Natasha Basu houdt het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het licht van politieke en economische globalisering. Hiertoe kijkt zij naar vier aspecten: geweldloosheid, remediërende doelen, staatsburgerschap en ...

  • 17 sep 2019
    Creatieve arbeid en subjectiviteit in de Chinese culturele economie

    10:00 | Promotie

    Jian Lin analyseert de omstandigheden van creatieve arbeid en de vorming van creatieve subjectiviteiten in China, vooral in Beijing en Shanghai, met betrekking tot onzekerheden die deze omstandigheden brengen. ...

  • 13 sep 2019
    Amazones als structuurelement van het heldenepos

    11:00 | Promotie

    Amazones werden eeuwenlang in kunst en literatuur van de Grieks-Romeinse oudheid afgeschilderd. Susanne Borowski onderzoekt de voorstellingen van amazones in het heldenepos vanuit literatuurwetenschappelijk perspectief.

  • 6 sep 2019
    Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld

    12:00 | Promotie

    Pauline Koeleman brengt de taal-en communicatiebenodigdheden van economische professionals in kaart. Met die behoefteanalyse wil ze de taalbenodigdheden uit het werkveld en het taalaanbod op hogescholen beter op ...

  • 4 jul 2019
    De artistieke verbeelding van favelas

    12:00 | Promotie

    Simone Kalkman onderzoekt de verbeelding van Rio de Janeiro’s favelas in moderne en hedendaagse kunst. Ook kijkt ze naar de sociale context waarin deze kunstwerken worden geproduceerd, getoond en ontvangen. Dit ...