Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Faculteit der Geesteswetenschappen

Personeel & Organisatie - FGw

De afdeling Personeel en Organisatie ondersteunt het faculteitsbestuur, de leidinggevenden en de medewerkers bij alle voorkomende personele vragen op het gebied van werken, arbeidsomstandigheden, vacatures, functioneren, jaargesprekken, loopbaanvragen, ontwikkeling en professionalisering van medewerkers, opleiding en training, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de vertaling van universitair (HRM-)beleid in facultaire kaders en voor de ontwikkeling van facultair HRM beleid.

 

dhr. drs. B.K.L. (Bart) Vervaeke

Hoofd P&O en adviseur voor het Dagelijks Bestuur, voor leidinggevenden en medewerkers op het gebied van personele zaken. Draagt bij aan de ontwikkeling van het HR-beleid.

mw. drs. D. (Doerte) Fischer

P&O-adviseur en aanspreekpunt voor ACASA; Geschiedenis, Europese studies en religiewetenschappen; Mediastudies; en Neerlandistiek. Samen met collega Luus Reijken is zij aanspreekpunt voor het faculteitsbureau. Als Facilitator 'Leren en ontwikkelen' is zij verantwoordelijk voor scholings- en professionaliseringsactiviteiten voor alle medewerkers aan de faculteit.

mw. drs. L.C.M. (Luus) Reijken

P&O-adviseur en aanspreekpunt voor Filosofie; Kunst- en cultuurwetenschappen; Moderne vreemde talen en culturen; en Literatuur- en taalwetenschap. Samen met collega Doerte Fischer is zij aanspreekpunt voor het faculteitsbureau.

Personeelsadministratie

De medewerkers P&O zijn verantwoordelijk voor de personeelsadministratie. Zij verwerken personele mutaties en  verzorgen de correspondentie. Daarnaast voeren zij het intakegesprek met nieuwe medewerkers ten behoeve van hun aanstelling. 

Ook voor vragen op het gebied van CAO, secundaire arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele kwesties zijn zij het eerste aanspreekpunt. De teamleider coördineert de afdeling. 

 

mw. drs. V. (Vanja) Hollemans

Meewerkend teamleider personeelsadministratie.

dhr. ing. G.J. (Gerard) Duin

Faculteit der Geesteswetenschappen

mw. F. (Frieda) Fransen

Faculteit der Geesteswetenschappen