Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Faculteit der Geesteswetenschappen

Emeritus hoogleraren

Album Academicum 

Alle emeriti zijn te vinden in het Album Academicum van de UvA. 

Album Academicum

Emeritaat in 2018

prof. dr. W.D.E. Aerts
Politieke geschiedenis van gender

prof. dr. M. Baud
Latijns-Amerika studies 

Emeritaat in 2017

prof. dr. J.A.A.M. (Jos) Biemans
Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500)

prof. dr. S.F.M. (Saskia) de Bodt
Illustratie

Emeritaat in 2016

prof. dr. H. (Herman) Amersfoort
Militaire geschiedenis en algemene strategie

prof. dr. H.J. (Hans) Bennis
Taalvariatie binnen het Nederlands

prof. dr. W. (Pim) den Boer
Europese cultuurgeschiedenis

prof. dr. O.C.M. (Olga) Fischer
Taalkunde van de Romaanse talen, in het bijzonder de Engelse taalkunde

prof. dr. E.E. (Evelien) Gans
Hedendaags jodendom, zijn geschiedenis en zijn cultuur

prof. dr. E. (Ena) Jansen
Zuid-Afrikaanse letterkunde

prof. dr. M. (Marianne) van Leeuwen
Moderne transatlantische betrekkingen, vanuit historisch, economisch en cultureel perspectief, met het accent op de betrekkingen tussen Europa en Noord-Amerika in de periode na 1945

prof. dr. S. (Selma) Leydesdorff
Oral history en cultuur

prof. dr. T.H.P.M. Thomassen
Archiefwetenschap

prof. dr. R.A. (Rudi) te Velde
Betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte

prof. dr. J. (Jørgen) Wadum
Conservering en restauratie

Emeritaat in 2015

prof. dr. S.R. (Stefan) Landsberger
Cultuur van het hedendaagse China

prof. dr. V.T. (Vincent) van Rossem
Monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken van de periode sinds de 19e eeuw, in het bijzonder in de stad Amsterdam

prof. dr. N.C.F. (Niek) van Sas
Geschiedenis na 1750

prof. dr. S.A. (Stephen) Small
Nederlands slavernijverleden en erfenis

prof. dr. A. (Arie) Wallert
Rijksmuseumleerstoel Atelierpraktijken

Emeritaat in 2014

prof. dr. H. (Herman) Brinkman
Tekstoverlevering en teksteditie, in het bijzonder van de Middeleeuwen (leerstoel in samenwerking met Huygens ING)

mw. prof. dr. C.A. (Claudine) Chavannes-Mazel
Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen

prof. dr. F.M. (Maarten) Doorman 
Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur (bijzondere leerstoel vanwege vanwege Stichting de Volkskrant)

prof. dr. J.A.G. (Jeroen) Groenendijk
Taalfilosofie

prof. dr. H.F.K. (Henk) van Nierop
Nieuwe geschiedenis

mw. prof. dr. I.M. (Ieme) van der Poel
Franse letterkunde 

prof. dr. N.H. (Norman) Tennent
Natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed 

Emeritaat in 2013

prof. dr. A.E. (Anne) Baker
Algemene taalwetenschap, in het bijzonder de psycholinguïstiek en de taalpathologie alsmede de Nederlandse gebarentaal

prof. dr. F.W. (Frits) Boterman
Moderne geschiedenis van Duitsland na 1750

prof. dr. mr. P.J.E. (Patrick) Chatelion Counet
De Bijbel in de Nederlandse cultuur (vanwege de Stichting Bijbels Museum)

mw. prof. dr. D.A. (Deborah) Cherry
Kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd

prof. dr. W.H. (Wim) Jansen
Interlinguïstiek en Esperanto (vanwege de Stichting Internationaal Esperanto Instituut)

prof. dr. A.J. (Anne) Kox
Geschiedenis van de natuurkunde in het algemeen en de geschiedenis van de natuurkunde in Nederland in de periode van 1870 tot 1940 in het bijzonder (vanwege de Stichting Pieter Zeemanfonds)

mw. prof. dr. P. (Pamela) Pattynama
Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis (vanwege de Stichting Het Indisch Huis)

prof. dr. ir. G.H. (Gerard) de Vries
Wetenschapsfilosofie en filosofie van de technologische cultuur