Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Onderzoek

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Onderzoeksvragen en hoe we onze krachten bundelen

Waarom worden sommige mensen gewelddadig en andere niet? Zitten er culturele aspecten aan geweld? Zijn Europeanen angstig voor vluchtelingen omdat ze vrezen voor hun baan of voor hun identiteit? Wat is dat trouwens: identiteit? Hoe ziet de toekomstige stad eruit en hoe maken we deze goed leefbaar? Zijn gedragsproblemen op school psychologisch of sociologisch? Heeft ons onderwijs daar een aandeel in? Het zorgvraagstuk in Nederland lijkt bijna een louter politieke aangelegenheid. Of komt dat door de manier van communiceren in de media?

 • De wereld worstelt met tal van vraagstukken

  Wie het nieuws leest of kijkt, ziet dat de wereld worstelt met tal van vraagstukken die van invloed zijn op ons leven van alledag. Om die actuele thema’s te begrijpen en om oplossingen aan te dragen, is hoogwaardige kennis nodig. Soms uit een bepaalde discipline, soms ook juist uit een combinatie daarvan. Met een veelheid aan invalshoeken en een breed wetenschappelijk perspectief kunnen we nieuwe inzichten krijgen in de maatschappelijk onderwerpen die een grote impact hebben op ons allemaal.

 • Een multidisciplinaire kennisinstelling

  De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, kortweg FMG, is een grote, multidisciplinaire kennisinstelling, gebouwd op het inzicht dat onze traditionele wetenschapsdisciplines in samenwerking elkaar kunnen versterken. De FMG bestaat uit vier academische domeinen (psychologie, pedagogische en onderwijswetenschappen, communicatiewetenschap en sociale wetenschappen) die door hun verbondenheid binnen de FMG niet alleen monodisciplinair maar ook in multidisciplinaire samenwerkingen excelleren.

 • Nieuwe verbindingen en samenwerkingen

  Binnen de FMG gaan vooraanstaande wetenschappers en teams met elkaar nieuwe verbindingen en samenwerkingen aan en kijken hiermee over de grenzen van de disciplines heen om zo tot vernieuwende inzichten te komen.

  Om dat te bereiken is een gemeenschappelijke taal nodig, een net-iets-andere manier van kijken en een goede ondersteunende structuur. Factoren die een samenwerking meer inhoud en slagkracht geven. Factoren die ‘samen werken’ maken tot ‘krachten bundelen’.  Door combinaties, dwarsverbanden en samenwerkingen, die uiteindelijk meer waarde hebben dan de som der delen.

  En dat werkt. De FMG is inmiddels de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op het gebied van maatschappij- en gedragswetenschappen in Europa, een toonaangevend kenniscentrum aan de Amstel.

 • Grensverleggende krachtenbundelingen

  De waarde van de FMG schuilt in het blijven werken aan nieuwe, soms onvermoede combinaties, om te komen tot zinvolle, grensverleggende krachtenbundelingen om gezamenlijk te werken aan het begrijpen en oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, binnen disciplines en er dwars doorheen.

  Dat is soms een complexe, maar altijd een mooie uitdaging.

  Want het maakt ons wijzer. En daarmee de wereld beter.

Organisatie van het onderzoek

Het onderzoek is georganiseerd in:

Berichten over nieuw onderzoek en onderzoeksresultaten zijn te vinden in de  FMG nieuwslijst of via het FMG twitter kanaal.

Publicaties

FMG-medewerkers publiceren met grote regelmaat wetenschappelijke artikelen, boeken en rapporten. Deze publicaties kunt u vinden in het Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam, UvA-DARE, maar ook op de profielpagina's van de medewerkers zelf.