Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Onderzoek aan de FNWI richt zich op de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Onderzoeksinstituten werken samen op toonaangevende multidisciplinaire onderzoeksthema’s en vinden aansluiting bij maatschappelijke en industriële partners. Door projectmatige samenwerking op lokaal, nationaal en internationaal niveau worden specifieke expertisegebieden van de faculteit ontwikkeld en versterkt.

Excellentie in onderzoek

Om de positie van excellente onderzoeksuniversiteit te handhaven en te vergroten heeft de UvA twintig onderzoekszwaartepunten aangewezen. De FNWI is betrokken bij vijf van deze en heeft hier vier zwaartepunten aan toegevoegd. De faculteit profileert zich nationaal en internationaal op deze negen zwaartepunten.

Meer over onderzoekszwaartepunten aan de FNWI

Partnerschap in onderzoek

Wetenschap speelt zich steeds meer af op het snijvlak van begrijpen en creëren. Om hier op constructieve wijze aan bij te dragen is samenwerking essentieel. Zo maakt de FNWI deel uit van diverse consortia met andere academische instellingen. Internationaal zijn wij partner in diverse Europese Horizon 2020 projecten. In toenemende mate worden er bij consortia en onderzoeksprojecten ook toepassingsgerichte industriële partners betrokken uit binnen- en buitenland.

Een greep uit FNWI samenwerkingsprojecten

Samenwerking UvA - VU

De bètafaculteiten van UvA en VU werken al jaren op vele gebieden samen. Deze samenwerking heeft als doel om het onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie te verbeteren. Dit wordt bereikt door bundeling van inhoudelijk verwant onderzoek. Door het delen van specialistische faciliteiten. Door samenwerking bij de bèta bacheloropleidingen. En door het creëren van een wetenschappelijke omgeving die aantrekkelijk is voor externe partijen.

Onderzoeksinstituten

Aan de FNWI zijn acht onderzoeksinstituten verbonden in de disciplines Sterrenkunde, Informatica, Biologie, Logica, Natuurkunde, Wiskunde, Levenswetenschappen en Scheikunde. Bezoek de websites van de onderzoeksinstituten voor uitgebreide informatie over FNWI onderzoekers en de onderwerpen waarmee zij zich bezighouden:

  • Anton Pannekoek Institute for Astronomy
  • Informatics Institute
  • Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED)
  • Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)
  • Institute of Physics
  • Korteweg-de Vries Institute for Mathematics
  • Swammerdam Institute for Life Sciences
  • Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences

Ga naar het overzicht van de instituten