Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Verbinding met de samenleving

Betrokken door onderwijs en onderzoek
Ons onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven in verschillende projecten die in verbinding staan met de samenleving: de Amsterdam Law Hub, de Amsterdam Law Practice, Amsterdam Law Clinic en in innovatieve onderzoeksprojecten.

Migranten naar werk: wat werkt?

Veel mensen met een migratieachtergrond werken, maar voor sommige groepen blijft de achterstand hardnekkig. Tesseltje de Lange is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en doet onderzoek naar arbeidsintegratie van mensen met een migratieachtergrond. Het doel is in kaart te brengen welke factoren van in- en uitsluiting worden gesignaleerd in de literatuur, en te onderzoeken wat de succes- en faalfactoren zijn van arbeidsmarktintegratie-projecten.

Blockchain & Society Policy Research Lab

Een 5-jarig Amsterdams onderzoeksproject bekijkt de maatschappelijke impact van blockchain en welke wet- en regelgeving nodig is bij toepassingen van deze technologie. Het project ‘Blockchain & Society Policy Research Lab’ van onderzoeker Balázs Bodó heeft hiervoor 1,5 miljoen euro toegewezen gekregen van de ERC.

Onderzoeksproject Judges in Utopia

Judges in Utopia bestaat uit een aantal deelstudies: Anna van Duin onderzoekt de impact van het recht op een effectieve remedie voor de rechter in consumentenzaken, Laura Burgers buigt zich over klimaatveranderingszaken, Betül Kas bestudeert concepties van ‘social justice’ in het Europees privaatrecht en Chantal Mak (foto) onderzoekt de bijdrage van nationale civiele rechters aan de ontwikkeling van de Europese rechtsorde.
Amsterdam Law Hub
De Amsterdam Law Hub is een broedplaats voor innovatie op het gebied van maatschappelijke juridische dienstverlening. Studenten en medewerkers van de faculteit werken er samen met maatschappelijke partners, juridische ondernemers, en gevestigde juridische partners.
Ervaringsonderwijs
Het ervaringsonderwijs van de Amsterdam Law Practice inspireert en motiveert tot het doen van onderzoek en het verdiepen van kennis. Studenten leren door te doen, en bouwen een brug naar de samenleving door met medestudenten te werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Free Legal Advice Centre: gratis juridisch advies

Het Free Legal Advice Centre bestaat uit 6 rechtswinkels waar masterstudenten vragen beantwoorden over consumentenrecht, verbintenissenrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht, arbeidsrecht, strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht. Je kunt er gratis een juridische vraag stellen.

Start-up Incubator

De Start-up Incubator biedt begeleiding, advies, investeringen en toegang tot de juiste netwerken aan start-ups die de rechtstoegang bevorderen. We zetten prijsvragen uit bij studenten, alumni en medewerkers met goede ideeën om toegang tot het recht te verbeteren. De winnende teams worden begeleid tot organisatie met maatschappelijke waarde voor het recht.

Maatschappelijke partners

In de Amsterdam Law Hub werken maatschappelijke groepen samen met studenten en medewerkers in Public Interest Litigation Project, Pro Bono Connect, Bureau Clara Wichmann , Lawyers for Lawyers en Arbeidsmarktresearch. Zij streven rechtsontwikkeling en maatschappelijke doelen na, onder andere door strategisch procederen.