Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Masterclass Toekomst van de Stad

Masterclass Toekomst van de Stad

De masterclass is er voor het verdiepen en opfrissen van de kennis over stad en stedelijkheid en voor het verkennen van de toekomst van steden en stedelijkheid.


We gaan bijvoorbeeld in op de volgende vragen en onderwerpen

  • Wat maakt een stad een stad?
  • Wat is stedelijkheid?
  • Hoe ontwikkelt de stad zich, groeien ze allemaal?
  • Bouwen we in of buiten de stad?
  • Wat voor werk is er nu in de steden en wat voor werk in de toekomst?
  • Is de stad voor de yup en expat of kan Jan Modaal er ook nog terecht?
  • Welke dynamiek kennen stedelijke netwerken?
  • Oplossingsrichtingen voor de knelpunten met woningmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, klimaat, onder controle krijgen van de stedelijke arbeidsmarkt/evenwichtigheid.
  • Nadenken over / input voor beleidsvorming over stedelijke vraagstukken/regionaal economische vraagstukken (stad voor iedereen - of ga er buiten wonen en regel goed vervoer; woningmarkt voor de middenklasse, et cetera).

Voor wie

Ambtenaren van ministeries, provincies & gemeenten, professionals op het gebied van ruimtelijk beleid, bestuurders, volksvertegenwoordigers, ruimtelijk strategen, gebiedsontwikkelaars, stedelijke planners, planologen, onderzoekers, adviseurs, leraren, bestuurskundigen en beleidsmedewerkers die behoefte hebben aan verdieping.

Docenten

De Masterclass De Toekomst van de Stad is onder leiding van dr. Piet Renooy. Verschillende UvA docenten verzorgen een bijdrage in het programma o.a. prof. dr. Pieter Tordoir en dr. Cody Hochstenbach en diverse gastsprekers, o.a. prof. dr. Gert-Jan Hospers, dr. Bas van de Griendt, drs. Josse de Voogd, dr. Jos Gadet en dr. Jos Mevissen.

Fotograaf: dr. Piet Renooy
Masterclass Toekomst van de Stad
Diploma Certificaat
Type Contractonderwijs
Vorm Kortlopend
Studielast EC, 6 weken
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Vooropleiding nodig
Start Oktober