Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Master of Science Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Aardrijkskunde

Houd me op de hoogte

Direct naar: Toelating en inschrijven

Aardrijkskunde onderscheidt zich van andere vakken door de geografische beschouwingswijze. Dat wil zeggen: geografen bestuderen gebieden door te kijken naar de spreiding van verschijnselen en de geleding van gebieden.

Kenmerkend voor de geografische beschouwingswijze is dat de invalshoek kan variëren. Ook al wordt hier een theoretische ondergrond aangeboden, in de praktijk zal het vakdidactisch denken grotendeels proefondervindelijk geleerd moeten worden bij het lesgeven. In het aardrijkskundeonderwijs gaat het niet alleen om het beschrijven, verklaren en beoordelen van verschijnselen en gebieden, je leert leerlingen ook hoe ze tot deze geografische invalshoek kunnen komen.

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.
Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Diploma MSc Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Aardrijkskunde
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start Februari, september
CROHO-code 68535