Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Check-in

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Voorafgaand aan start van de opleiding is er op de Interfacultaire Lerarenopleidingen en de opleidingsscholen een Check-in. De Check-in is bedoeld voor studenten die de opleiding met een stage gaan volgen en nog geen eerdere ervaring in het voortgezet onderwijs hebben.

Inleiding 

Het doel van de Check-in is om studenten al voor de start kennis te laten maken met de lerarenopleiding en de opleidingsschool. Een aantal belangrijke vragen komen aan bod: Welk beeld heb je van het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs, en hoe reëel is dat? Welke beeld heb je van de opleidingsschool en pas jij binnen het team van de school? Door vooraf goed na te denken over dit soort vragen, vergroot de student de kans om zijn of haar opleiding succesvol te doorlopen.

Wat houdt de Check-in in?

 • De student heeft - net als alle studenten - een (online) intakegesprek met de vakdidacticus (over o.a. zijn/haar toelaatbaarheid)
 • De student verdiept zichzelf in de opleidingsschool waar hij/zij aan gekoppeld is en werkt hierover een opdracht uit.
 • Er zijn geen kosten aan de Check-in verbonden. 
 • Voorafgaand aan start van de opleiding is er op de Interfacultaire Lerarenopleidingen en de opleidingsscholen een Check-in. De Check-in is bedoeld voor studenten die de opleiding met een stage gaan volgen en nog geen eerdere ervaring in het voortgezet onderwijs hebben.

Wat levert het op?

 • De student krijgt een goed beeld van wat hij/zij op school en op de opleiding kan verwachten.
 • De student heeft al kennisgemaakt met zijn/haar (waarschijnlijke) stageschool en begeleiders.
 • Eventuele aandachtspunten zijn al voor de start van de opleiding bekend. Hierdoor kan de student een betere start maken en beter begeleid worden. 

Belangrijke data

 • Belangrijke data voor de collegestart in september 2020
  • vrijdag 1 mei 2020
  deadline inschrijving, start verdeling stageplaatsen.
  • zo spoedig mogelijk na toelating, maar uiterlijk maandag 1 juni 2020
  student ontvangt meer details over de stageplaatsing en over de check-in opdracht
  • zondag 14 juni 2020
  deadline insturen opdrachten naar het stagebureau
  • uiterlijk vrijdag 3 juli 2020
  terugkoppeling opdrachten per mail

Vragen

Voor praktische vragen over de Check-in kun je als student, WPB of schoolopleider terecht bij het stagebureau.