Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Toelating en inschrijven

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (eerstegraads lerarenopleiding).

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines
  • De inschrijfperiode voor de collegestart in februari loopt van 15 september tot en met 31 oktober.
  • De inschrijfperiode voor de collegestart in september loopt van 1 januari tot en met 30 april.
 • 2. Check de toelatingseisen

  Post-Master of Postdoctorale variant

  Een van onderstaande situaties is op jou van toepassing: 

  • je bent in bezit van een doctoraal diploma of van een Bachelordiploma + Masterdiploma aansluitend bij het betreffende schoolvak.
  • je bent in het bezit van een doctoraal diploma of van een Bachelordiploma + Masterdiploma nauw verwant aan het betreffende schoolvak aangevuld met een applicatieprogramma in het te volgen vak. 

  Tweedegraads naar eerstegraads

  Je voldoet aan beide onderstaande voorwaarden: 

  • je bent in het bezit van een doctoraaldiploma of van een Bachelordiploma + Masterdiploma aansluitend bij het betreffende schoolvak, 
  • én je bent in het bezit van een tweedegraadsbevoegdheid voor het betreffende schoolvak. 

  Mastertraject met onderwijservaring: Eerder Verworven Competenties (EVC)

  Je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • je bent in het bezit van een voor het betreffende schoolvak relevant doctoraal diploma of van een Bachelordiploma + Masterdiploma.
  • én je hebt minimaal drie jaar gemiddeld 8 lesuren per week gegeven op een Nederlandse school voor VO.
  • én deze lesgeefervaring is niet langer dan 3 jaar geleden.

  Zij-instromer-in-beroep-traject

  Je voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

  • je hebt een aanstelling als docent in het VO, maar je beschikt niet over een onderwijsbevoegdheid.
  • én je beschikt over een doctoraal diploma of van een Bachelordiploma + Masterdiploma aansluitend bij het betreffende schoolvak.
  • én de school waar je werkzaam bent als docent draagt je voor een Geschiktheidsonderzoek voor bij de ILO via het contactformulier. Op grond van de Geschiktheidsverklaring en het opleidingsadvies wordt door de examencommissie een opleidingstraject vastgesteld.
  • én het opleidingstraject (d.w.z. de lerarenopleiding) én het eventuele vakinhoudelijke inhaalprogramma moet binnen 2 jaar afgerond kunnen worden.
  • én de school waar je werkt, vraagt subsidie aan bij DUO ter financiering van dit opleidingstraject.

  Major Teaching

  Je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • je volgt één van de volgende masters aan de UvA:
   - Astronomy and Astrophysics
   - Biological Sciences
   - Biomedical Sciences
   - Chemistry
   - Earth Sciences
   - Mathematics
   - Physics
   - Stochastics and Financial Mathematics
  • én je hebt 42 studiepunten behaald in je Master. Voor de specifieke toelatingseisen kun je contact opnemen met de coördinator van de Major Teaching, Erik Joling.    

  Voor het Major Teaching-traject geldt een andere aanmeldprocedure, neem hierover contact op met het onderwijsbalie van afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

 • 3. Schrijf je in via Studielink

  Inschrijven voor een opleiding gaat via Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig.

  Let op! Studenten die zich voor het Zij-instroom-in-beroep-traject of het Major Teaching-traject willen aanmelden, hoeven zich niet via Studielink aan te melden. Voor deze studenten geldt een andere aanmeldprocedure. Neem hierover contact op met de onderwijsbalie van afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

  Cluster en track

  De 24 schoolvakken waarvoor de Universiteit van Amsterdam de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs aanbiedt, zijn gegroepeerd in drie clusters. Kies in Studielink eerst het juiste cluster, en vervolgens de bijbehorende track.

  Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (CROHO-code 68535):

  • Aardrijkskunde
  • Algemene Economie
  • Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid
  • Filosofie
  • Geschiedenis en staatsinrichting
  • Godsdienst en levensbeschouwing
  • Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming / Kunst Algemeen
  • Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

  Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen (CROHO-code 68534):

  • Arabisch
  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
  • Hebreeuws
  • Italiaans
  • Latijnse Taal en Cultuur
  • Nederlands
  • Russisch
  • Spaans

  Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen (CROHO-code 68533):

  • Biologie
  • Informatica
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde

  Naar Studielink

 • 4. Activeer je UvAnet ID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, ontvang je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Doe een verzoek tot toelating

  De aanmeldtermijn voor de februaristart is verstreken.
  Je kunt vanaf 1 januari 2020 een verzoek tot toelating doen voor de septemberstart.

  Indien er omstandigheden zijn waarom je te laat bent voor de februaristart, kun je dit melden via ons contactformulier: met UvAnetID of zonderUvAnetID. Afhankelijk van de bijzondere omstandigheden en rekening houdend met logistieke en administratieve voorwaarden, kan de toelatingscommissie besluiten de aanmelding alsnog in behandeling te nemen.

   

De rest van de stappen die hieronder worden beschreven, zijn alleen van toepassing wanneer je je tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes hebt ingeschreven voor de Lerarenopleiding via Studielink èn een verzoek tot toelating hebt gedaan.

 • 6. Voer een toelatingsgesprek

  Nadat je het formulier hebt ingevuld, nodigt de vakdidacticus van je vak je uit voor een gesprek. In een aantal gevallen is het ook noodzakelijk met de studieadviseur te spreken. We toetsen altijd of je voldoet aan de formele toelatingscriteria.

 • 6a. Doe mee met de Check-in

  Voorafgaand aan start van de opleiding is er op de Interfacultaire Lerarenopleidingen en de opleidingsscholen een Check-in. De Check-in is bedoeld voor studenten die de opleiding met een stage gaan volgen en nog geen eerdere ervaring in het voortgezet onderwijs hebben.

  Meer informatie over de Check-in


Na (voorwaardelijke) toelating

 • 7. Meld je aan voor vakken

  Om onderwijs te kunnen volgen, moet je je elk semester tijdens de aanmeldperiode aanmelden voor vakken. Dit kan alleen als je je hebt ingeschreven als masterstudent via Studielink (zie stap 2), met uitzondering van studenten die de opleiding via het Zij-instromer-in-het-Beroep-traject volgen. Je kunt geen onderwijs volgen als je je niet hebt aangemeld voor vakken.

  De aanmeldperiode voor de vakken die in september van start gaan, is in juni. De vakaanmelding voor de vakken die in februari starten, is in december.

  Respectievelijk eind mei of eind november ontvang je van de onderwijsadministratie meer informatie over de vakaanmelding. Een overzicht van de procedure kun je ook vinden in het A-Z op de ILO studentensite.

  Informatie over vakaanmelding op de ILO studentensite

 • 8. Doe mee aan de startdagen

  Als je in september start met de opleiding, zijn er in augustus al twee startdagen. Bij de start in februari vinden er twee startdagen plaats in januari. Tijdens de startdagen maak je kennis met je docenten, je medestudenten en het programma. Ook volg je workshops die je voorbereiden op de lespraktijk. Je wordt verwacht aanwezig te zijn op deze dagen.

  • Voor de start in september 2019 vinden de startdagen plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2019.
  • Voor de start in februari 2020 vinden de startdagen plaats op dinsdag 21 en woensdag 22 januari 2020.
 • 9. Vraag je collegekaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Na je voorwaardelijke toelating ontvang je van de centrale studentenadministratie van de UvA meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 11. Collegedagen

  Voor studenten die in september met de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs starten, is donderdag de vaste lesdag op de UvA. Voor studenten die in februari starten, is dinsdag de vaste lesdag op de UvA. Je dient dan van 09.00 tot 17.00 uur op de UvA aanwezig te zijn.

  De colleges beginnen in de eerste week van september of van februari.