Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Arabisch

Kosten en financiering

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Collegegeld

Wie in Nederland studeert aan een hogeschool of universiteit, betaalt daarvoor jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven: het wettelijke collegegeld en het instellingstarief. Hoeveel collegegeld je betaalt, hangt af van je nationaliteit, de opleiding die je volgt en of je voltijd, in deeltijd of duaal studeert.

Via de Collegegeldmeter hieronder kun je de hoogte van het collegegeldtarief bepalen.

Collegegeldmeter

Let op: de collegegeldmeter werkt niet in Safari.

Studiekosten

De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 600.

Kijk op de website van het NIBUD voor meer informatie over financiën tijdens je studie.

Tegemoetkomingen voor studenten aan de Lerarenopleiding

Als student aan de lerarenopleiding kan je in aanmerking komen voor financiële regelingen om je tegemoet te komen bij het betalen van je opleiding. Alle informatie over deze regelingen en de aanvraagformulieren vind je op de website van DUO

Extra studiefinanciering voor leraren in spé

Studenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een jaar extra studiefinanciering ontvangen. 

Tegemoetkoming voor Leraren

Voor degenen die geen recht hebben op studiefinanciering bestaat er de mogelijkheid een tegemoetkoming voor de lerarenopleiding aan te vragen bij DUO. De tegemoetkoming bestaat uit twee delen, in het collegegeld en in de schoolkosten.

Lerarenbeurs

Voor bevoegde docenten die werkzaam zijn in het VO bestaat er de mogelijkheid om de Lerarenbeurs aan te vragen ter financiering van het collegegeld, studiemiddelen en reiskosten.

Kijk voor meer informatie over deze regelingen en voor de aanvraagformulieren op de website van DUO.

DUO

Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters

Studenten die starten met een lerarenopleiding kunnen in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters. Deze beurs is bedoeld voor studenten die starten met één van de volgende schoolvakken:

  • Nederlands
  • Frans
  • Duits
  • Engels
  • Grieks
  • Latijn
  • Natuurkunde
  • Wiskunde
  • Scheikunde

De tegemoetkoming bestaat uit een vergoeding voor het collegegeld en studiekosten en wordt een gift indien je binnen de gestelde termijn de lerarenopleiding afrondt. De vergoeding bedraagt €3.000 of €5.000, afhankelijk van het schoolvak dat je doet. Kijk voor meer informatie op de website van Masters voor het VO.

Masters voor het VO website

Disclamer

Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.