Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het opleidingsprogramma van de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) vindt voor een deel plaats op de ILO (het zogenaamde instituutsdeel) en voor een deel op de (stage)school.

Opbouw van de master 

Semesterindeling

Het eerste semester (periode 1 en 2) heeft een overwegend ambachtelijk karakter:

  • Je oefent dan met de basisgereedschappen die nodig zijn voor goed leraarschap en bouwt aan je kennisbasis. Dit onderwijs vindt plaats op het instituut.

In het tweede semester (periode 3 en 4) staat de schoolcontext centraal:

  • Je ontwerpt dan onder meer een lessenserie voor een bovenbouwklas waarmee je aantoont onderwijskundige en vakdidactische kennis te kunnen toepassen op de lespraktijk, voert deze lessen uit en evalueert je ontwerp.

Curriculum

De master heeft een omvang van 60 studiepunten. Voor meer informatie over de inhoud en de verdeling van de studieonderdelen over de opleiding verwijzen we je naar de UvA Studiegids.

Collegedag en stage

Eén dag in de week heb je les op de ILO. Wanneer je in februari start met de opleiding, volg je colleges op dinsdag. Kies je voor een start in september, dan zijn de colleges op donderdag geroosterd. De rest van de week ben je op de school waar je je praktijkdeel uitvoert. Voor meer informatie over de stage kun je kijken op de pagina stage links in het navigatiemenu onder 'Studieprogramma'.

Opleidingsduur

De reguliere opleiding duurt een jaar in voltijd en anderhalf jaar in deeltijd. Sommige aangepaste trajecten duren korter dan een jaar. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Opleidingstrajecten' links in het navigatiemenu onder 'Studieprogramma'.

Studiebelasting

Voltijd

Bij een voltijdse opleiding is het nodig dat je vijf dagdelen per week (maandag tot en met vrijdag) beschikbaar bent om colleges voor te bereiden en bij te wonen, instituutsopdrachten uit te werken en zelfstudie te doen.
De andere vijf dagdelen heb je nodig voor het praktijkleren (onderwijsbaan of stage). Als je een flinke baan in het onderwijs (meer dan 9 lesuren van 50 minuten per week) hebt, volg je het deeltijdprogramma dat anderhalf jaar omvat.

Deeltijd

Deeltijdstudenten besteden gemiddeld ruim 6 dagdelen per week (maandag tot en met vrijdag) aan de opleiding. De praktijk leert dat deeltijdstudenten de eerste helft van hun opleiding als zwaarder ervaren dan de tweede helft. De helft van de studielast is bestemd voor het instituutsprogramma (colleges voorbereiden en bijwonen, instituutsopdrachten uitwerken en zelfstudie) en de andere helft voor het praktijkdeel van de opleiding.