Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Frans

Lerarenopleiding Frans

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Frans

Houd me op de hoogte

Kom naar de voorlichtingsavond op 1 oktober

Bij vakdidactiek Frans leer je op welke manieren je het vak Frans effectief kunt onderwijzen op de middelbare school. We bestuderen verschillende taalverwervingstheorieën en theorieën over vakdidactiek en we bekijken hoe dit ingezet kan worden in de onderwijspraktijk. We verdiepen ons in de didactiek van competenties als lees-, schrijf-, luister en gespreksvaardigheid, en we gaan ook in op ontwikkelingen in het Moderne Vreemde Talenonderwijs (zoals het speerpunt ‘betekenisvol talenonderwijs’ van curriculum.nu).

Je leert werken met bestaande en nieuwe materialen gebaseerd op verschillende inzichten over (talen) leren. Je bediscussieert en analyseert voorbeelden van Franse lessen om vervolgens zelf opdrachten voor leerlingen te ontwerpen.

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.
Lerarenopleiding Frans
Diploma MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Frans
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start Februari, september
CROHO-code 68534