Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Een masterstudent besteedt de helft van zijn opleidingstijd (840 uur) aan de stage.

Praktijkdeel

In totaal moet de leraar in opleiding (lio) ten minste 100 klokuren zelfstandig lesgeven in het voortgezet onderwijs, waarvan 50 klokuren in de bovenbouw. De overige uren (740 uur) worden besteed aan school-gerelateerde zaken. De lio draait, zo volledig als mogelijk is, mee op school. De voltijds lio is 2½ dag per week beschikbaar voor werk voor school. De deeltijder begint met minder stage-uren en bouwt zijn aanwezigheid op school langzaam op.

De opleiding met een stageplaats

Studenten krijgen van het stagebureau een stageplek toegewezen op een school waar de Lerarenopleiding intensief mee samenwerkt. Meestal is dit een opleidingsschool. De opleidingsscholen zijn medeverantwoordelijk voor het programma en streven, met hun specifieke kennis van het onderwijs, naar een goede afstemming van theorie en praktijk. De schoolbegeleiders en schoolopleiders zijn getraind door de Lerarenopleiding. Om aan de opleiding te kunnen beginnen moet er een stageplek beschikbaar zijn. Dit is een absolute voorwaarde. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar voor sommige schoolvakken kan er een tekort aan stageplaatsen zijn.

In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de opleidings- of praktijkscholen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben, en mag je dus niet zelf naar een stageplek op zoek gaan. Alleen na overleg met de stagecoördinator kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. Je dient dan voor 10 mei (septemberstart) of 10 november (februaristart) een e-mail te sturen naar stage-ilo-fmg@uva.nl. Na deze datum is het niet mogelijk om een verzoek voor een eigen stageplek in te dienen en word je sowieso op één van onze opleidingsscholen geplaatst.

De opleiding met een eigen baan in het voortgezet onderwijs

De opleiding kan ook worden gevolgd met een eigen baan in het voortgezet onderwijs. Een eerstegraads collega in jouw vakgebied functioneert als practicumbegeleider. De Lerarenopleiding biedt een adequate begeleiding op de UvA, toegesneden op individuele situaties. Schoolbegeleiders kunnen deelnemen aan een trainingsaanbod van de Lerarenopleiding. Op basis van ervaringen in het verleden adviseren we studenten die hun praktijk invullen met een eigen baan maximaal 9 lesuren van 50 minuten per week te combineren met een voltijdstudie en maximaal 13 lesuren van 50 minuten per week te combineren met een deeltijdstudie. Door extra belasting loop je het risico van studievertraging.

Meer informatie

Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met de stagecoördinator via stage-ilo-fmg@uva.nl.